Drie redenen om vaker het eerlijke gesprek te voeren

Wat doe je als je merkt dat een inwoner alleen maar sociaal wenselijke antwoorden geeft en niet zegt wat hij denkt? Vaak voelt de inwoner machtsongelijkheid, waar professionals zich niet altijd van bewust zijn. Movisie heeft in een lerende praktijk samen met professionals onderzocht wat helpt om eerlijke gesprekken te voeren. Duidelijk werd dat het niet altijd makkelijk is om dat te doen. Het kan spannend zijn en vraagt lef om je zelf uit te spreken en feedback te vragen op de samenwerking. Waarom zou je het dan toch doen?

1. Door verwachtingen uit te spreken bereik je samen meer 

Professionals kwamen er in de lerende praktijk achter dat ze vaak niet helder communiceren wat hun belangen zijn. Door ruimte te creëren voor het delen van verwachtingen, werk je niet langer langs elkaar heen. Je begrijpt elkaars perspectief beter en stemt daar vervolgens op af. Een deelnemer: ’Waar je normaal misschien na drie gesprekken pas zegt dat iets niet goed voelt, handel je nu sneller. Je voelt het en denkt ‘hier kan ik iets mee, hier moet ik iets mee’. 

2. Het zorgt voor een positieve verbinding en samenwerking 

Negatieve gedachten en gevoelens kunnen de samenwerking in de weg zitten. Terugblikken na een gesprek geeft kansen en mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren. Deelnemer: ‘Na een gesprek vroeg ik de ander of alles besproken was wat zij naar voren wilde brengen en checkte ik met welk gevoel ze het gesprek uitging. Zij vond dat erg fijn en gaf terug dat ze zich gehoord voelde op deze manier.’ 

3. Het draagt bij aan jouw professionele ontwikkeling 

Het is belangrijk om je te blijven ontwikkelen en mogelijke negatieve patronen te doorbreken. Door regelmatig te reflecteren krijg je meer zicht en grip op je eigen gevoelens en behoeften. Een deelnemer: ‘We zijn ons eigen gereedschap. Ik denk dat we daar te weinig tijd aan besteden. Als je niet naar jezelf durft te kijken, werkt dat belemmerend. Want vaak heb je een groot aandeel in het verloop van de samenwerking.’  

Hoe voer je het eerlijke gesprek? 

Bekijk hier de flyer die Movisie voor sociaal werkers heeft gemaakt.

Ga naar de flyer    Printversie van de flyer 

Bekijk ook de checklist over hoe je het eerlijke gesprek stimuleert.  

Ga naar de checklist 

Klik hier voor een interview met Jessy Berkvens en Bertine Rosink die professionals coachen en begeleiden om meer en diepgaander te reflecteren op samenwerking en interactie.