In drie stappen naar een betere aanpak tegen eenzaamheid

Online Verbetertool voor sociale professionals en vrijwilligers
artikel - 11 september 2017

Bent u als professional of vrijwilliger bezig met projecten en initiatieven gericht op het verminderen of voorkomen van eenzaamheid? Met de verbetertool krijgt u inzicht in hoe u uw project of aanpak van eenzaamheid kunt verbeteren. De tool gebruikt hiervoor inzichten uit onderzoek en praktijk.

Bijna 10% van de Nederlanders voelt zich ernstig eenzaam, waardoor hun zelfredzaamheid, gezondheid en kwaliteit van leven vermindert.Gelukkig is er steeds meer bekend over wat werkt om vereenzaming te voorkomen of te verminderen. Sluit uw aanpak aan bij deze inzichten? En wat kan er beter? Met de Verbetertool eenzaamheid krijgt u gerichte verbetertips. In het Wat werkt-dossier leest u meer over eenzaamheid.

De drie stappen van de Verbetertool eenzaamheid

De Verbetertool bestaat uit drie stappen:

  1. Doe de check
    Door een korte vragenlijst in te vullen checkt u of uw project gebruik maakt van de werkzame elementen bij de aanpak en preventie van eenzaamheid.
  2. Bekijk je uitslag
    In het score-overzicht ziet u in één oogopslag wat de belangrijkste verbeterpunten zijn.
  3. Maak een verbeterplan
    U krijgt tips om uw aanpak te verbeteren en u wordt geholpen om stap voor stap een verbeterplan te maken.

‘Het invullen heeft mij aan het denken gezet. Hoe doen wij dat eigenlijk? De uitslag bespreek ik graag in het volgende projectoverleg.’

U kunt de verbetertool alleen invullen of samen met uw team. Als u voor dat laatste kiest, dan kunt u uw eigen scores met die van uw collega’s kunt vergelijken. Daarna kunt u samen aan de slag met het maken van een verbeterplan.

(Hoe) bespreekt u eenzaamheid?

Vanuit Movisie willen we de achterliggende redenen voor handelingsverlegenheid rondom eenzaamheid achterhalen. Helpt u ons bij het verzamelen van ervaringen? De vragenlijst invullen duurt nog geen 2 minuten en kan anoniem. Alvast bedankt voor uw medewerking!

De ontwikkeling van de verbetertool

De tool is ontwikkeld door Movisie en de gemeente Amsterdam, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgens Jan Willem van de Maat, onderzoeker Sociale Zorg bij Movisie, is in de praktijk te zien dat de kennis uit onderzoek vaak de werkvloer niet bereikt en dat is jammer.

'Met de Verbetertool hebben we de belangrijkste kennis over wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid toegankelijk gemaakt. Mensen kunnen de tool zelf, of met hun team, invullen en krijgen vervolgens praktische tips om hun project te verbeteren. De eerste reacties uit de praktijk zijn erg enthousiast!'

De Verbetertool eenzaamheid is getest met acht aandeelhouders van het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid (o.a. Het Rode Kruis, Resto van Harte en Eigenwijks).

 

Verbetersuggesties?
Graag horen we wat u van de Verbetertool eenzaamheid vindt. Heeft u concrete verbetersuggesties voor de tool? Of wilt u ons wijzen op uw gouden tip bij het verminderen van eenzaamheid? We horen het graag. Stuur een e-mail naar Jan Willem van de Maat.