Webinar: ruimte voor de basishouding

Een drieluik over aanwezig zijn, vertrouwen en ruimte voor professionals

Een professionele basishouding is essentieel in het contact met inwoners. We weten dat het belangrijk is dat professionals met rust, aandacht en wederkerigheid oprecht verbinding kunnen maken met inwoners als zij hulp en ondersteuning nodig hebben. Professionals zijn present, authentiek en benaderbaar.

Maar hoe werkt dit in de praktijk? Want zo eenvoudig is dit niet. Waar liggen spanningsvelden voor professionals? Hoe beweeg je naar verandering met elkaar? En welke dilemma’s en kruispunten kom je tegen in het werk?

In drie gratis webinars gaan we hierover in gesprek met experts, managers, professionals en ervaringsdeskundigen. Ben jij werkzaam in de toegang dan mag je deze webinars niet missen!

Webinar 18 juni 15.00 - 16.30 Ruimte voor de basishouding 
Andries Baart over de presentietheorie

Movisie presenteert de werkzame elementen van de professionele basishouding. Daarbij zal Andries Baart, grondlegger van de presentietheorie, deze toelichten. Hij doet nationaal en internationaal onderzoek naar goede, relationele zorg, in het bijzonder voor kwetsbare, ingewikkelde en moeilijk verstaanbare mensen. Een manager licht toe hoe hij de basishouding in de praktijk faciliteert. Wat werkt als je deze handen en voeten wilt geven? In gesprek met deelnemers wisselen we dilemma’s en goede voorbeelden uit bij de toegang.  

Meer informatie en aanmelden

Webinar op 1 oktober 15.00 - 16.30 uur Ruimte voor de basishouding 
Met Bert Santema over de basishouding na een melding

Movisie presenteert de werkzame elementen van de professionele basishouding. Bert Santema is in het dagelijks leven ambulant traject ondersteuner bij LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) en daarnaast consulent bij het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise). In dit webinar neemt hij ons mee hoe de basishouding vorm krijgt na een melding bij politie, meldpunt bemoeizorg of Veilig Thuis.

Webinar 12 november 15.00 - 16.30 uur Ruimte voor de basishouding 
Wat zijn dilemma’s en wat hebben professionals nodig?

Movisie presenteert een overzicht van dilemma’s die in de vorige webinars naar voren zijn gekomen. We gaan hierover in gesprek met managers, beleidsambtenaren en sociale professionals. Samen zoeken we naar de ruimte om de professionele basishouding werkelijk uit te voeren in de praktijk.  

Je kunt je hieronder voor het eerste webinar op 18 juni aanmelden. Later volgen de aanmeldformulieren voor de volgende webinars.

Na aanmelding ontvang je van ons via de mail de toegangslink voor het webinar. Kun je toch niet komen, dan vragen we je om je af te melden. 
 

Aanmelden webinar 18 juni ruimte voor de basishouding