Dromen, durven, doen in Friesland

artikel - 17 februari 2017
Dromen, durven, doen

In Friesland is een bijzondere participatiebeweging gaande. De gemeenten Oostellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) hebben de handen ineen geslagen om de participatie van kwetsbare mensen vanuit de basis vorm te geven. Gedurende drie jaar gaat een brede groep deelnemers op basis van experimentele en vernieuwende vormen aan de slag. Movisie begeleidt dit proces vanuit een veranderkundige aanpak.

Sinds vorig jaar zomer is activiteitencentrum ’t Buorskip in Beetserzwaag het decor van deze vernieuwende participatiebeweging. Hier komen de deelnemers iedere twee maanden bij elkaar om de experimenten die zij vanuit drie werkgroepen ontwikkelen, met elkaar te delen en verder uit te werken. 'Het zijn inspirerende, maar ook spannende tijden, want er zijn behoorlijke ambities neergelegd in de werkgroepen', aldus Tineke Rodenhuis, beleidsmedewerkster bij de gemeente Opsterland. 'Maar het werkt, het begint echt te stromen'.

Bonte mix

De participatiebeweging bestaat uit een bonte mix van sociaal ondernemers, het SW-bedrijf, re-integratiecoaches, arbeidsdeskundigen, mensen met een beperking, medewerkers vanuit het speciaal onderwijs, vanuit het RMC/voortijdige schoolverlaters, een zorgboer, vlechtwerkers (de Friese benaming voor wijkteammedewerkers), zorgaanbieders, een groenbedrijf, beleidsmedewerkers en leden van het ontwerpteam vanuit de drie OWO-gemeenten.

Weg met de schotten

Bert van Riezen, beleidsmedewerker bij de gemeente Oostellingwerf: 'Doel is om een goede match te maken tussen alle betrokkenen in het participatieproces. We willen zorgen dat mensen echt kunnen participeren, dat ze terechtkomen op een plek waar ze zich thuis voelen, participatie zonder schotten, en liefst ook zonder het label arbeidsmatige dagbesteding. Je ziet dat er al veel contact en uitwisseling is.'

'Niet denken vanuit het huidige systeem, dan blijft iedereen in zijn hokje hangen'

Veranderen doe je samen

Marjet van Houten en Anna van Deth, participatie-deskundigen van Movisie, leiden de bijeenkomsten. 'We willen hiermee de echte verbinding maken om verandering te verkrijgen. Dus niet denken vanuit het huidige systeem, want dan blijft iedereen in zijn hokje hangen. Maar door te dromen en die dromen echt om te zetten in experimenten, verkennen we met elkaar de mogelijkheden, vergroten we onze netwerken en gaan we samen op pad. De kracht zit hem in het samen doen. Op basis van gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen willen we met elkaar oplossingen vinden voor de participatie van mensen in de brede zin. We doen dit vanuit een samenwerking in de keten van professionals en altijd samen met mensen om wie het gaat. Vanuit een helpende houding naar elkaar, met open communicatie, in een context die stimuleert.'

'We baseren ons daarbij op de methode ‘appreciative inquiry’, doorbouwen op wat al goed gaat. En we kijken naar maatschappelijke verandering vanuit de transitietheorie van DRIFT (Dutch Research Institute of Transition). Dat levert ons het kader om stapje voor stapje aan duurzame transitie te werken'.

De werkgroepen

De Werkgroep ‘Van arbeidsmatige dagbesteding naar werk’ werkt aan het experiment om jongeren die nu arbeidsmatige dagbesteding doen, maar eigenlijk wel de potentie hebben om verder te komen, stapsgewijs aan een betaalde baan te helpen. Er wordt gekeken of dit gerealiseerd kan worden door bijvoorbeeld een buddy aan te stellen die gedurende een langere tijd op alle fronten meekijkt, hen helpt om vaardigheden te ontwikkelen en zo de switch van dagbesteding naar werk op termijn mogelijk maakt.

De Werkgroep ‘Tarzan’ richt zich op de verbinding. Wat willen we bereiken, waar stokt het en welke ‘lianen’ hebben we nodig om verder te komen? 'Al pratende kom je vele schotten tegen. Hoe krijg je meer mensen in het doelgroepregister, hoe kunnen werkgevers hier beter inzicht in krijgen, waarom zijn hier zo weinig mensen geïndiceerd voor Begeleid Werken?' Eén van de experimenten was om te zorgen dat vijf mensen met een loonwaarde van onder de 20% aan het werk zouden komen. Inmiddels zijn vier profielen aangeleverd bij werkgevers.

De Werkgroep ‘Talentontwikkeling’ wil dat er vooral gekeken wordt naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van mensen. Bijvoorbeeld door in de profielen van ‘de kaartenbakken’ uit te gaan van de talenten. En zorg voor een betere aansluiting met de werkgever. Zo zijn met twee mensen van ‘Voor de wijk – Door de wijk’ vanuit experiment 2.0, gesprekken gevoerd om tijdelijk bij ‘Kwaliteit door Iedereen’ aan de slag te gaan. Bij dit ontwikkelingscentrum naar werk in Wolvega, worden de wensen, behoeften en talenten in kaart gebracht en geoefend. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel waar het netwerken nog enthousiast doorgaat. Want elkaar kennen is de motor.

Movisie biedt gemeenten ondersteuning bij de transitie in het sociaal domein. Meer weten? Neem contact op met Marjet van Houten, senior adviseur Participatie, m.vanhouten@movisie.nl of 030 – 789 20 74.

Reacties

Reageer op dit artikel

9 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.