E-zine 'Sociaal werk beweegt!' geeft tips voor organisaties sociaal werk

20 maart 2017

Vanaf 2015 deden 26 organisaties voor sociaal werk mee aan een verandertraject in de Thematranche Welzijn van het ondersteuningsprogramma In voor zorg! In het e-zine Sociaal werk beweegt! leest u de verhalen en vindt u resultaten, do’s en dilemma’s.

Vanaf begin 2015 doorliepen 26 organisaties voor sociaal werk een verandertraject in het sociaal domein. Voor de meeste van hen is een onomkeerbare beweging tot stand gebracht. Men is ‘toekomstbehendiger’ geworden. Voor een enkele organisatie of samenwerkingsverband is de verandering nog in een beginstadium, nog pril en kwetsbaar. Met verschillende monitoringsinstrumenten zijn de effecten in de verandertrajecten van de Thematranche Welzijn gemonitord. We zien dat:

 • de zelfredzaamheid bij inwoners is gegroeid
 • er meer burgerinzet en inzet van vrijwilligers is gerealiseerd
 • overheadkosten zijn gedaald (minder managers)
 • ziekteverzuim van medewerkers is gedaald of op hetzelfde niveau gebleven
 • kosten zijn verlaagd: minder individuele indicaties voor zorg, lagere kostprijs collectieve arrangementen, minder beroep op individuele hulpverlening

Bekijk e-zine

Preventieve werking van sociaal werk

Uit de resultaten van de verandertrajecten blijkt dat de preventieve werking van sociaal werk de autonomie en zelfredzaamheid van inwoners versterkt, de onderlinge verbondenheid in de samenleving vergroot en hoge zorgkosten voorkomt. Het zichtbaar maken van de preventieve werking van sociaal werk gebeurde met behulp van verschillende meetinstrumenten, zoals de Effectencalculator. Ook werd zichtbaar dat vervanging van individuele naar collectieve hulp én van zorg naar sociaal werk mogelijk is. Mede door de inzet van sociaal werk is de kwaliteit van leven toegenomen en zijn er in de meeste gevallen maatschappelijke kosten bespaard.

Praat mee! Gebruik #sociaalwerkbeweegt

Download het e-zine

In het e-zine Sociaal werk beweegt! leest u alles over de verandertrajecten in de Thematranche Welzijn. Het magazine is thematisch geordend. Aan bod komen onder meer:

 • samenwerken in het sociaal domein
 • samenwerken met inwoners
 • samenwerken met de gemeente
 • samenwerken met overige partners
 • versterken van persoonlijk leiderschap
 • blijven leren en ontwikkelen
 • verbeteren door meten en monitoren
 • inspiratie voor kleinere organisaties
 • het wenkend perspectief voor sociaal werk

Vervolg

Het ondersteuningsprogramma In voor zorg! was van tijdelijke aard en vond haar einde op 13 februari 2017 tijdens het congres Sociaal Werk Beweegt waar resultaten gepresenteerd zijn. Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland, beroepsorganisatie Verdiwel en kennisinstituut Movisie blijven betrokken. Zij nemen gezamenlijk het stokje over en zetten samen met het veld de ontwikkelingen in het sociaal werk voort. Te beginnen met het inlichten van sociaalwerkorganisaties over de veranderingen die deelnemende partijen hebben ondergaan.