Eerste geregistreerde in het register Sociaal Werkers

15 mei 2018

Op 14 maart jl. opende het register Sociaal Werkers bij Registerplein. Het register geeft sociaal werkers (in het werkgebied W&MD) richting en stimulans bij het op peil houden van hun competenties en bij het reflecteren op hun eigen handelen. Met beroepsregistratie laten zij aan burgers, cliënten, collega’s, opdracht- en werkgevers zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak. Dennis van Baaren, sociaal werker bij Servanda, Stichting Welzijn Hardinxveld-Giessendam, was de eerste die zich officieel registreerde. Een gesprek met hem over het belang van beroepsontwikkeling in een ‘lastig’ beroep in een werkveld dat continu in beweging is.

Wat doe je als sociaal werker?

Dennis: 'De meeste tijd help ik mensen die financiële problemen hebben. Samen met twee collega’s en een aantal vrijwilligers bieden we hulp die gericht is op preventie. Maar in de praktijk is problematiek eigenlijk al te zwaar om het nog te hebben over preventie. Ik doe vooral de intake en kijk wie van ons dan het beste kan ondersteunen. Daarnaast ben ik ambulant jongerenwerker.'

Je bent als eerste officieel geregistreerd in het Register Sociaal Werkers. Een mijlpaal?

Dennis (met een glimlach): 'Nou… ja natuurlijk, maar het is ook een beetje toeval. Op mijn werk is het voor ons verplicht om ons te registreren. De organisatie laat ermee zien dat er wordt gewerkt aan kwaliteit. Maar los daarvan. Het is ook belangrijk om als beroepsgroep aan je ontwikkeling te werken.'

Voor de beroepsgroep of voor het individu?

Dennis: 'Allebei. Zelf vind ik het belangrijk voor mijn dagelijkse werk dat ik op de hoogte ben van actuele ontwikkelingen in het veld. En voor als ik een keer een andere baan zou willen. Maar het is ook belangrijk dat we als sociaal werkers laten zien dat sociaal werk een vak is.'

Wat doe jij aan beroepsontwikkeling?

Dennis: 'Ik heb altijd veel stagegelopen en verschillende functies gehad. Daar heb ik ontzettend veel praktijkervaring opgedaan. Dat geeft je een brede blik, het leert je nuanceren. En sinds september volg ik een master social work in Nijmegen. Het mooie daar is dat al mijn studiegenoten sociaal werker zijn met een andere achtergrond. En dat de wetenschappelijke basis van sociaal werk echt het fundament legt onder het beroep. Dat verbindt sociaal werkers. Het is toch een hele diverse beroepsgroep. Met allemaal mensen die iets anders doen, verschillende werkgebieden.' (Nadenkend): 'Dat is ook wel meteen de vraag hè? Kun je al die verschillende mensen wel onder één beroepsgroep brengen? Hoe versterk je een beroepsgroep als je zoveel diversiteit hebt?'

Lees het hele interview met Dennis op Sociaal Werk Versterkt.

Sociaal Werk Versterkt
In het programma Sociaal Werk Versterkt werkt Movisie samen met BPSW, BVjong, CNV, FNV, FCB, MBO raad, LOC, Registerplein, SWN, Vereniging Hogescholen en de Werkplaatsen Sociaal Domein samen aan het vergroten van de herkenbaarheid en de positionering van de beroepsgroep sociaal werkers en het stimuleren van hun beroepsontwikkeling. Lees hier meer over op Sociaal Werk Versterkt.

Bekijk het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werkers