Eerste hulp bij zorgverzekeringsschulden

1 oktober 2018

Armoede en schulden vormen een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Circa 80% van de cliënten van sociale professionals heeft te maken met financiële problematiek. En één op de acht kinderen groeit op in een gezin met armoede. Als hulpverlener heb je een belangrijke, maar lastige taak. Hoe kun je jouw cliënt het beste helpen? Wat moet je weten en wat kun je doen? En in welke volgorde pak je dit aan?

Movisie ontwikkelde vorig jaar de klantreis van de Familie Van de Lugt. Deze helpt je in 30 minuten aan de belangrijkste informatie voor het begeleiden van cliënten met problematische schulden. We lichten er één onderdeel uit: de Zorgverzekeringslijn ondersteunt wijkteams bij het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Liesbeth Boon licht dit toe.

Naar de klantreis

200.000 mensen

Ondanks dat de crisis voorbij is, hebben nog steeds veel mensen moeite om iedere maand hun zorgpremie te betalen. Op dit moment zijn er ruim 200.000 verzekerden die hun premie zes maanden of langer niet betaald hebben en enkele honderdduizenden die een premieachterstand hebben tot zes maanden. Als mensen een achterstand van zes maanden hebben, worden zij aangemeld als zogenaamde ‘wanbetaler’ bij het CAK en moeten zij een premie betalen die zo’n 25% hoger is dan de gemiddelde premie. Geld dat de meesten niet makkelijk kunnen missen. Bovendien kunnen mensen zorg gaan mijden.

Zorgverzekeringsschuld als signaal voor meer schulden

De zorgverzekering is vaak een van de eerste vaste lasten die mensen niet meer betalen. Eerder dan de rekening voor energie of huur. Een achterstand bij de zorgverzekeraar kan een signaal zijn dat er op korte termijn ook andere schulden dreigen te ontstaan. Tijdig signaleren is dus belangrijk om problematische schulden te voorkomen.

Hoe herken ik als wijkteammedewerker zorgverzekeringsschulden?

Mensen schamen zich vaak als de rekeningen zich opstapelen en trekken daardoor niet zelf op tijd aan de bel. Voor wijkteammedewerkers is het daarom belangrijk om op tijd de signalen van een achterstand te herkennen. Hieronder de zes meest zichtbare signalen:

  1. Brieven van de zorgverzekeraar; naast herinneringen en aanmaningen per e-mail stuurt de zorgverzekeraar ook zogenaamde 2-, 4- en 6-maandsbrieven per post. Daarin staat precies aangegeven hoeveel maanden achterstand de cliënt heeft. Tip: check de datum van de brief voor de meest recente!
  2. Bericht dat de aanvullende verzekering beëindigd wordt. Verzekeraars doen dit vaak al bij twee maanden premieachterstand.
  3. Bericht of bezoek van incassobureaus of deurwaarders. Dit zorgt voor extra kosten.
  4. Er wordt € 136,67 ingehouden op het inkomen door het CAK. Tip: check loon- of uitkeringsspecificatie!
  5. Cliënt ontvangt geen zorgtoeslag meer. De zorgtoeslag wordt omgeleid door het CJIB (in het kader van de Wanbetalersregeling).
  6. Acceptgiro van het CJIB met vermelding ‘Wanbetalersregeling’. Bij niet betalen volgt een deurwaarder. Als je als wijkteammedewerker constateert dat je cliënt is aangemeld als wanbetaler bij het CAK (signaal 4, 5 en 6), dan moet jouw cliënt een hogere premie betalen. Hoe je dit kunt oplossen lees je hieronder.

Makkelijker uit de schulden

Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk om de bestuursrechtelijke premie bij het CAK op te laten schorten, als er een betalingsregeling is met de zorgverzekeraar. Dit betekent dat jouw cliënt zelf een betalingsregeling kan afspreken met de zorgverzekeraar en dan ook weer de premie betaalt aan de zorgverzekeraar. Samen met de zorgverzekeraar bepaalt de cliënt een maandbedrag voor aflossing van de totale schuld. Als er een betalingsregeling is, meldt de zorgverzekeraar de cliënt af met ingang van de eerste van de volgende maand. En vanaf dat moment betaalt de cliënt dan ook geen bestuursrechtelijke premie meer aan het CAK. Het voordeel daarvan voor je cliënt is dat de premie voor de basisverzekering een stuk lager is dan de bestuursrechtelijke premie aan het CAK. De cliënt wordt definitief afgemeld als de gehele schuld bij de zorgverzekeraar betaald is.

De wanbetalersregeling in het kort

Als mensen zes maanden hun zorgpremie niet betalen, meldt de zorgverzekeraar ze als wanbetaler aan bij het CAK. De verzekerde betaalt dan een bestuursrechtelijke premie van € 136,67 (2018). Het CAK int de bestuursrechtelijke premie via het inkomen, als dit niet mogelijk is, gaat de vordering naar het CJIB. Het CJIB gebruikt de zorgtoeslag om een deel van de bestuursrechtelijke premie te betalen, voor het overige deel krijgen mensen een acceptgiro.

Direct advies en ondersteuning

Zorgverzekeringslijn ondersteunt wijkteams bij het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Denk aan:

  • Advies op casusniveau
  • Voorlichtingsmateriaal voor cliënten
  • Handige voorbeeldbrieven; bijvoorbeeld voor het opvragen van een opgave van schuld
  • Training: Zo los je zorgverzekeringsschulden op!

Zorgverzekeringslijn is een initiatief van het ministerie van VWS en onderdeel van de SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen). Alle activiteiten worden gesubsidieerd, dat betekent dat de dienstverlening voor jouw wijkteam gratis is.
Telefoonnummer: 0800 64 64 644
Email: info@zorgverzekeringslijn.nl
Website: www.zorgverzekeringslijn.nl

Thumbnail