Effecten van culturele interventies op de gezondheid

artikel - 10 februari 2017

De inzet van kunst en cultuur in de ondersteuning en zorg aan mensen kan een belangrijke bijdrage leveren aan hun gezondheid. Er ontbreekt echter een overzicht van de in de praktijk uitgevoerde culturele interventies en de effecten van deze interventies op de gezondheid van mensen. Ministerie van OCW financiert daarom een kennissynthese naar dit onderwerp. Dit is de opstap naar een breed gedragen kennisagenda.

Eind januari is de studie ‘Kunst, cultuur en zorg: wat weten we over culturele interventies en de effecten op de gezondheid? van start gegaan. Een consortium van Hogeschool Windesheim, LKCA en Movisie voeren de kennissynthese uit. Met de overzichtsstudie  brengen zij op systematische en transparante wijze in kaart wat bekend is over de praktijk van culturele interventies. Bovendien wordt het beleid rondom de inzet van deze  interventies  en de effecten van deze interventies op de positieve gezondheid onderzocht. Het gaat om de inzet van culturele interventies in de ondersteuning en zorg aan mensen die voor een langere tijd ondersteuning of zorg nodig hebben. In het onderzoek werken onderzoekers nadrukkelijk samen met beleidsmakers en praktijkkenners en belanghebbenden (stakeholders), zodat een breed draagvlak ontstaat voor de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen.

Samen in actie voor kunst en cultuur in zorg en ondersteuning

Voor de begeleiding van het onderzoek en het opstellen van de kennisagenda is een begeleidingscommissie opgericht. Hierin zijn een aantal belangrijke stakeholders vertegenwoordigd. De commissie wordt voorgezeten door prof. dr. Erik Scherder (VUmc Amsterdam). Later dit jaar zullen er bijeenkomsten voor stakeholders worden georganiseerd. Het onderzoeksproject hangt nauw samen met de transformatie-agenda ‘Kunst en cultuur met zorg en welzijn’, die in januari 2017 is gelanceerd.

Kennisdossier

Reacties

Reageer op dit artikel

6 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.