Effectiever werken

21 december 2012

Effectiever werken in de sociale sector staat hoog op de agenda. Professionals willen zoveel mogelijk bereiken met hun doelgroep, organisaties willen tijd en middelen zo effectief mogelijk inzetten en opdrachtgevers willen aantoonbare resultaten zien. Er is in de sociale sector veel ervaring met het aanpakken van sociale vraagstukken. Maar wat werkt nu echt?

Veel sociale interventies zijn nu verzameld op één plek: de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. In deze databank staan interventies die goed beschreven zijn, al tenminste twee jaar bestaan en op verschillende plaatsen worden toegepast. Hierdoor is er vaak al goed over de werkwijze nagedacht en zijn de sterke punten en de valkuilen bekend. Van elke interventie is een uitgebreide beschrijving gemaakt van de aanpak, de theoretische onderbouwing, ervaringen uit de praktijk en van eventueel onderzoek naar de effectiviteit. U kunt deze kennis op verschillende manieren gebruiken om nog effectiever te werken en de kwaliteit van uw werk te verbeteren.

Een passende interventie zoeken

Effectief werken draait niet om het blindelings kiezen voor een bewezen effectieve interventie, maar om het bewust zoeken naar de best passende interventie. Interventies moeten namelijk aansluiten bij de lokale situatie en de individuele problematiek van de burger, de cliënt of de vrijwilliger. Dit is een afweging die u als professional maakt. De databank is hierbij een hulpmiddel. Stel, u wilt starten met een project voor eenzame ouderen. Via de databank kunt u een overzicht maken van interventies voor deze doelgroep en beoordelen welke daarvan geschikt zijn voor de eigen context en voor de eigen doelen. Bovendien treft u in de databank informatie aan over de ervaringen van andere professionals met de interventie en informatie over de effectiviteit van de interventie. U bepaalt op basis van deze informatie, de voorkeuren en omstandigheden van de cliënt èn uw eigen deskundigheid en ervaring als professional wat de best passende interventie is.

Een passende interventie implementeren

Als één bepaalde interventie uit de databank helemaal past bij doelgroep, doel en context, kunt u ervoor kiezen om met deze interventie te gaan werken. De methodebeschrijvingen in de databank verwijzen naar handboeken en vaak ook trainingen die u helpen zelf aan de slag te gaan. Hierin staan ook specifieke aandachtspunten en randvoorwaarden voor de implementatie van de interventie . Bovendien kunt u gebruik maken van de praktijkervaringen van professionals die al eerder met deze interventie werkten. U hoeft dus niet het wiel opnieuw uit te vinden. Heeft u subsidie nodig voor het implementeren van een interventie? Verwerk de informatie uit de methodebeschrijving in de subsidieaanvraag. Op basis van beschikbare evaluaties en effectonderzoeken zijn sterke punten van een interventie namelijk direct te benoemen. Hierdoor kunt u goed aantonen waarom u voor een bepaalde interventie kiest en wat de verwachte resultaten zijn. Hetzelfde geldt voor de verantwoording naar uw opdrachtgever achteraf, bijvoorbeeld in een jaarverslag. 

Een eigen aanpak verrijken

De databank is ook een bron van kennis waarmee u uw eigen, bestaande aanpak kunt verrijken. U kunt gericht op zoek gaan naar informatie als u uw eigen aanpak op een specifiek punt wilt verbeteren. Laat u inspireren door verrassende elementen uit de werkwijze van anderen en leer van de praktijkervaringen die zijn opgedaan met vergelijkbare interventies. Bekijk werkzame elementen van andere interventie en ga na in welke mate deze ook in uw eigen aanpak terug te vinden zijn. Ook kunt u contact leggen met de ontwikkelaar voor aanvullende informatie of met andere uitvoerders van een interventie om ervaringen uit te wisselen. Als u uw eigen aanpak op papier wilt zetten, kunnen bestaande handboeken u bovendien goed op weg helpen. Zo kunt u nieuwe kennis opdoen om uw eigen aanpak te versterken.

Een eigen interventie aanmelden

Tot slot kunt u als professional uw eigen interventie aanmelden voor de databank. Door plaatsing in de databank krijgt uw interventie meer bekendheid en stelt u anderen in staat om er gebruik van te maken. Ook biedt het beschrijven van een interventie inzicht in zowel de sterke als de zwakke kanten. Zo stimuleert de databank ontwikkelaars en uitvoerders om de kwaliteit van bestaande interventies te verbeteren.