Emancipatie: een update en twee kanttekeningen

artikel - 2 juli 2014
Afbeelding bij Emancipatie: een update en twee kanttekeningen

‘Te veel vrouwen teren op de zak van hun man. Slechts de helft van de werkende vrouwen is economisch zelfstandig en dat moet veranderen’. Met deze uitspraken raakt minister van Emancipatie Bussemaker in 2013 een gevoelige snaar in de emancipatiediscussie. Economische zelfstandigheid en daaraan gekoppeld de combinatie zorg en arbeid zijn ook in 2014 belangrijke thema’s in de emancipatie. Wat zien we daarvan in de praktijk? Een update en twee kanttekeningen.

Van bovenaf: minister Bussemaker on tour

In 2014 wil minister Bussemaker concrete afspraken maken om de positie van vrouwen te versterken. Daarom trekt zij het land in om met werknemers, werkgevers, ondernemers, gemeenten en andere partijen te praten over de financiële zelfstandigheid van vrouwen. Haar ambitie? Het verkleinen van de economische verschillen tussen mannen en vrouwen. De eerste bijeenkomst was afgelopen maart in Roermond. Met als concreet resultaat de intentieverklaring van twee bedrijven om meer flexibele werktijden te hanteren, ook voor mannen. Zodat mannen en vrouwen arbeid en (mantel)zorg beter kunnen verdelen. Beide bedrijven willen ook een voorbeeld zijn voor andere bedrijven.

Op 23 juni, tijdens de tweede editie in Eindhoven, is koningin Maxima te gast. "Vrouwen mogen best wat meer voor zichzelf opkomen", zegt  zij. ‘’Nog te vaak zijn vrouwen voorzichtig en bescheiden. Als ze een bedrijfje beginnen, dan is dat vaak kleinschalig. Prima, als dat een bewuste keuze is. Maar we kunnen veel meer."

Ook minister Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Van Rijn van VWS tonen ambities als het gaat om de economische zelfstandigheid van vrouwen en de combinatie arbeid en zorg. Zij houden zich onder andere bezig met kinderopvang, vaderschapsverlof en de ondersteuning voor mantelzorgers. Hiermee krijgen  vaders de ruimte om meer te zorgen en vrouwen om meer te werken, al blijkt de praktijk vaak weerbarstig. Vanuit  de overheid wordt het ‘Nieuwe Werken’ gestimuleerd, dat de combinatie werken en zorgen moet vergemakkelijken.

Van onderop: het nieuwe verdelen

‘Naast het Nieuwe Werken moet er ook aandacht zijn voor het Nieuwe Verdelen’. Dat stelt Annemarie van Hinsberg van Movisie. De verzorgingsstaat verandert in snel tempo in een participatiesamenleving en we zullen meer dan voorheen voor elkaar moeten gaan zorgen. Mannen en vrouwen staan voor de grote uitdaging om werk, huishouden, zorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk en al die andere activiteiten zo te (her)verdelen dat het voor iedereen prettig en haalbaar is. Dit is ook het thema van de derde Movisie Participatieprijs 2014/2015.

Mensen die zelf in beweging zijn gekomen om van onderop het Nieuwe Verdelen vorm te geven, kunnen zich vanaf mei 2014 aanmelden voor deze prijs. Het gaat om initiatieven en projecten die traditionele rolpatronen doorbreken, ruimte bieden aan mannen en vrouwen om werk en zorg   te combineren en daarnaast ook oog houden voor diversiteit.

WOMEN INc: loonverschillen

Van economische zelfstandigheid van vrouwen en de combinatie arbeid en zorg, is de stap naar ongelijke belonings nel gemaakt.  Mannen en vrouwen in Nederland verdienen nog steeds niet evenveel. Met de campagne Loonverschil spreekt WOMEN Inc. de overheid en het bedrijfsleven aan om ongelijke beloning aan te pakken.

Tegelijkertijd is er een loonverschil omdat vrouwen vaker financieel minder lonende keuzes maken. In vergelijking met mannen kiezen zij vaker voor een deeltijdbaan, werken ze vaker in een klein bedrijf, zijn ze minder vaak leidinggevende, hebben ze minder vaak een vast contract, volgen ze minder vaak extra opleidingen tijdens hun werkende leven en onderbreken ze vaker hun carrière vanwege de zorg voor anderen. Om vrouwen bewust te maken van de financiële consequenties van hun keuzes heeft WOMEN Inc. de weet-wat-je-waard-bent-test ontwikkeld.

Nieuw: eMANcipator

Recent heeft Jens van Tricht het Netwerk Man 2.0 opgericht. Doel van dit netwerk is ’dat mannen zich in veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid ten volle kunnen ontwikkelen en zich kunnen bevrijden van beperkende en destructieve codes van mannelijkheid. Daarnaast richt Man 2.0 zich nadrukkelijk op het leveren van een positieve bijdrage van mannen aan de emancipatie van vrouwen’.

Netwerk Man 2.0 richt zich ook op de combinatie van arbeid en zorg, naast thema’s als vaderschap, seksuele opvoeding, seksuele diversiteit, geweld, solidariteit en onderwijs. Daarmee levert het netwerk  een belangrijke bijdrage aan het Nieuwe Verdelen vanuit de - tot nu toe onderbelichte - mannelijke hoek. Het netwerk gaat de uitwisseling van ervaringen en deskundigheid stimuleren, trainingen verzorgen, inspireren en lobbyen om mannenemancipatie zichtbaar te maken en een stem te geven bij beleidsbepalers en opiniemakers. 

Kort samengevat

De overheid, Women INc, Movisie en eMANcipatorzijn vooral praktisch bezig en zetten emancipatie in om maatschappelijke het hoofd te bieden. Maatschappelijke problemen zoals het combineren van taken en activiteiten in de participatiesamenleving.

Kanttekeningen

Punt van zorg blijft dat het moeilijk praten is over economische zelfstandigheid van vrouwen en de combinatie arbeid en zorg als we tegelijkertijd nog in een economische crisis zitten. Meer dan acht procent van de bevolking is werkloos. Werkgevers stappen eerder over op maatregelen rond flexibel werken en een betere combinatie van arbeid en zorg als de arbeidsmarkt krap is. En vrouwen die economisch zelfstandig willen zijn kunnen makkelijker aan de slag of meer gaan werken op het moment dat de werkloosheid laag is. Dat neemt niet weg dat het juist nu tijd is om vooruit te denken en te experimenteren met nieuw beleid, bewustwording en het ontwikkelen en verspreiden van goede voorbeelden.

Wat nog mist is een frisse, brede discussie in de media. Met voorbeelden van verrassende initiatieven met mannen en vrouwen die het anders aanpakken, van beleidsmakers met een onconventionele benadering of van werkgevers die hun nek hebben uitgestoken. Wie biedt?