Energieke kick-off Social Innovation Network Netherlands (SINN)

22 januari 2013

Op 14 november 2012 had de eerste Social Innovation Network Netherlands (SINN) bijeenkomst plaats in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam). Meer dan honderd sociale vernieuwers kwamen bijeen om ideeën en inspiratie te delen en antwoorden te vinden op de vraag hoe zij krachten kunnen bundelen en sociale innovatie versneld op de politieke agenda te krijgen. Movisie was één van de medeorganisatoren. Een verslag van de bijeenkomst.

Christine Kuiper, vanuit Movisie betrokken bij SINN: 'Sociale innovatie refereert aan nieuwe strategieën, concepten en ideeën die proberen een oplossing te bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen. De publieke sector staat voor dergelijke grote uitdagingen. De Kanteling, bezuinigen, Welzijn Nieuwe Stijl en de op handen zijnde decentralisaties stellen in een hoog tempo nieuwe eisen aan de professionele kwaliteit van maatschappelijke organisaties en hun professionals. Burgers krijgen tegelijk een toenemende verantwoordelijkheid voor hun eigen welzijn en buurt. Binnen deze complexe problematiek én context is anders denken én doen geen keuze, maar een noodzakelijke randvoorwaarde om beoogde veranderingen mede vorm te kunnen geven. Dit kunnen we niet alleen, we zullen dit met elkaar moeten doen. Met sociale vernieuwers uit allerlei sectoren, professionals, burgers en cliënten die anders durven denken én doen en tegelijk wegbereider kunnen zijn bij alles wat op ons afkomt.

Wicked problems

Chris Sigaloff, één van de initiatiefnemers van SINN (Social Innovation Network Netherlands) en voorzitter Kennisland doet de aftrap van de bijeenkomst: 'Nederland loopt achter als het gaat om sociale innovatie. We lopen bijvoorbeeld aan tegen remmende wet- en regelgeving en een gebrek aan stimuleringsfondsen. Grote maatschappelijke uitdagingen in werkgelegenheid, educatie, zorg, maatschappelijke betrokkenheid en milieuproblemen vragen om nieuwe strategieën, concepten en ideeën. We noemen dit ook wel 'wicked problems'. Dit zijn problemen die zich niet met vooraf gedefinieerde procedures laten oplossen. We kunnen deze problemen te lijf gaan met sociale innovatie. Willen we als Nederland een inhaalslag maken dan is verandering nodig. SINN wil hier als netwerk aan bijdragen door ervaringen over sociale innovatie te delen, kennis te genereren, samen te werken en actief te lobbyen om sociale innovatie in Nederland te versnellen.'

Social Enterprise

Willemijn Verloop, oprichter en voormalig directeur van War Child en initiatiefnemer Social Enterprise NL: 'Overheden en grote bedrijven blijken onvoldoende in staat oplossingen te vinden. Wat we nodig hebben zijn ondernemers die op onconventionele wijze conventionele problemen durven aanpakken. Ondernemers die tegen de stroom in zwemmen. Dit zijn geen gewone ondernemers, maar social enterprises. Social enterprises zien kansen in maatschappelijke problemen. Zetten ondernemerschap in voor innovatie, waar mens en maatschappij beter van worden. Het zijn ondernemingen die primair een sociaal doel nastreven met een innovatieve, schaalbare aanpak en een duurzaam verdienmodel. Social enterprises zijn één van de motoren van sociale innovatie. Financiële doelstellingen staan bij hen in dienst van de maatschappelijke missie. Zonder een financieel gezond bedrijf kan het sociale doel immers niet gerealiseerd worden. Social enterprises bewijzen dat maatschappelijke winst hand in hand kan gaan met financiële winst. Terwijl dit veld wereldwijd in volume en impact toeneemt. Het nationale platform Social Enterprise NL wil de social enterprise sector in Nederland vergroten en sterken en meer sociale impact en innovatie creëren.'

Slimme combinaties

Sociale innovatie kent vele gezichten. Marleen Stikker, directeur Waag Society, spreekt met een drietal sociale vernieuwers. Pieter van Boheemen van Amplino, heeft een mobiele malariatest ontwikkeld met beperkte middelen. Door uit verschillende hoeken kennis en kunde te bundelen, kreeg hij het voor elkaar om deze malariatest te ontwikkelen. En Henry Mentink verbindt sociale en digitale netwerken. Dankzij zijn non-profit bedrijf MyWheels delen nu duizenden mensen hun auto. Jeroen Boon van Kiemkracht laat zien dat stadslandbouw een uitingsvorm is van sociale innovatie. Want stadslandbouw draagt bij aan slimme combinaties tussen groen, sociaal en lokale economie.

Worldcafé

Ook de ruim 100 sociale vernieuwers gaan met elkaar in gesprek over waarom zij sociale innovatie belangrijk vinden. De meeste bezoekers willen kennis delen en/of voelen een bepaalde urgentie om sociale innovatie in Nederland te versnellen. Een belangrijk vraagstuk waar aanwezigen op wijzen is het gemis aan onderwijs dat ons helpt om sociale innovatie te begrijpen en in te zetten. 'Er is een mis match tussen het huidige onderwijs en de vraagstukken van de toekomst', aldus een aantal aanwezigen. 'Met dit netwerk kunnen we aan de slag om ook anderen te helpen om de gewenste kikkersprong te maken', zo geeft een deelnemer aan. De wens die tot slot nog naar voren komt is het mobiliseren van lokale politiek, overheid én het schrijven van een brief aan premier Rutte om het belang van sociale innovatie voor Nederland te agenderen. Zo kan Nederland uitgroeien tot een land dat sociale innovatie benut als antwoord op huidige maatschappelijke vraagstukken.

Meer weten, meedoen?

Hebt u vragen, goede voorbeelden of wilt u zelf aan de slag met sociale innovatie? Neem dan contact op met Christine Kuiper via C.kuiper@movisie.nl, meld u aan voor de groep op LinkedIn of Facebook en bekijk het sociale innovatie manifest op socialeinnovatie.net. Ideeën die u heeft kunt u ook aanleveren bij idee@socialeinnovatie.net.