Enquête: hoe regelen gemeenten alternatieve participatie van inwoners?

Deze vragenlijst is inmiddels gesloten. De resultaten worden nu verwerkt.

25 juni 2018

Welke alternatieve vormen van participatie zetten gemeenten in om inwoners en cliënten te betrekken bij beleid en uitvoering? Welke ervaringen hebben ze daarmee? Dat zijn centrale vragen van een enquête die Movisie uitvoert in samenwerking met de VNG. Doel is om bruikbare kennis te vergaren en te delen over succesvolle cliëntenparticipatie in het sociaal domein.

De manier waarop gemeenten invulling geven aan burger- en cliëntenparticipatie is aan het veranderen. Gemeenten willen meer en betere signalen uit de samenleving oppikken, zodat ze de kwaliteit van hun beleid en dienstverlening kunnen vergroten. Om die reden zetten zij steeds vaker in op alternatieve vormen van burger- en cliëntenparticipatie, naast of in plaats van de formele advies- en cliëntenraden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om online panels of andere digitale participatietools, themagroepen, stads- of dorpsgesprekken, spelvormen, een burgertop, et cetera.

Movisie wil in beeld krijgen welke alternatieve vormen van burger- en cliëntenparticipatie gemeenten inzetten, welke ervaringen ze daarmee hebben en wat de impact ervan is. In samenwerking met de VNG heeft Movisie daarom een enquête opgesteld. Deze enquête wordt verspreid via verschillende kanalen.

Doe mee!

Ben jij werkzaam bij een gemeente en betrokken bij het organiseren van alternatieve vormen van participatie van inwoners? Dan nodigen wij je uit om de enquête over de inzet van alternatieve participatievormen voor 16 juli in te vullen en te versturen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer tien minuten. Kan één van jouw collega’s beter deze vragen beantwoorden? Stuur de enquête dan gerust door.

Op basis van de enquête brengt Movisie een publicatie uit, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren over succesvolle vormen van cliëntenparticipatie.

Deze vragenlijst is inmiddels gesloten. De resultaten worden nu verwerkt.