Enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers: neuzen dezelfde kant op

26 oktober 2018

Enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers zijn van grote waarde voor organisaties. Mensen kiezen om diverse redenen bewust voor vrijwilligerswerk. Maar hoe behoud je als organisatie je vrijwilligers? En hoe zorg je voor gezonde verwachtingen van zowel de organisatie als de vrijwilligers?

Er zijn verschillende soorten vrijwilligers, en iedere vrijwilliger heeft zijn eigen redenen om zich in te zetten voor een organisatie. Zo heb je de gebonden vrijwilligers die vaak vrijwilligerswerk doen omdat dat voor hen een uiting is van hun eigen waarden en overtuigingen. Van binnen voelt het als het juiste om te doen. Zij doen het daarnaast niet zomaar, en zeker niet alleen maar voor henzelf. Het moet wel ergens goed voor zijn. Of de geboeide vrijwilligers, die liever gaan voor vrijwilligerswerk dat vooral heel leuk is en waar zij zelf ook nog wat aan overhouden misschien. Het is logisch dat die verschillende vrijwilligers, wanneer zij kiezen voor vrijwilligerswerk, uiteenlopende verwachtingen hebben.

Vrijwilligers onmisbaar voor organisaties

Movisie-adviseur Michaëla Merkus gaf in september een workshop over het enthousiasmeren en motiveren van vrijwilligers aan de hoofden Bevolkingzorg en Noodhulpteams van het Rode Kruis. Michaëla: ‘Vrijwilligers behouden is belangrijk voor organisaties want veel organisaties lukt het anders niet om hun dienstverlening overeind te houden. Je hebt vrijwilligers nodig omdat het zonder hen simpelweg niet (meer) gaat. Maar het behouden van vrijwilligers is ook van belang omdat ze de organisatie iets extra’s kunnen brengen. Bijvoorbeeld een andere kijk op de zaken en nieuwe ideeën of een andere cultuur. Als je niet investeert in zorgen dat mensen bij je organisatie blijven, is al je inspanning om te werven niet veel meer dan dweilen met de kraan open. En dat begeleiden doe je vooral door te kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. Verwachtingen te managen. Door uit te spreken wat je wilt en te onderzoeken of dat aansluit bij wat de vrijwilliger zoekt. Waar wordt de vrijwilliger blij van en heb jij dat toevallig in huis? Daarover blijf je vervolgens voortdurend in gesprek, want naarmate iemand langer bij je organisatie is, kan er van alles veranderen.'

Als je niet investeert in zorgen dat vrijwilligers bij je organisatie blijven, is al je inspanning om te werven niet veel meer dan dweilen met de kraan open

Leone Leeuwenburgh, vrijwilliger als hoofd Bevolkingszorg bij het Rode Kruis, benadrukt het belang van verwachtingsmanagement: ‘Het is goed om als organisatie na te denken over wat je van je vrijwilligers vraagt, welke verwachtingen je schept en of je daar aan kunt voldoen. De workshop van Movisie was leuk, interactief en leerzaam. Er werd naar elkaar geluisterd en over en weer met respect tegen elkaar gesproken. Af en toe was het ook confronterend om te horen hoe anderen tegen mij aan kijken. De werkwijze met het vrijwilligerskwadrant geeft ruimte om op een veilige manier je mening te geven en feedback te krijgen. Het is een goede manier om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.’

Bent je benieuwd hoe je de vrijwilligers in jouw organisatie kan enthousiasmeren en motiveren? Neem dan contact op met Michaëla Merkus of Willem-Jan de Gast van het team Vrijwillige Inzet van Movisie.

Bekijk ook het Basisboek vrijwilligersmanagement