'Er is meer kennis en kunde buiten het gemeentehuis dan daarbinnen’

Transformatie in middelpunt tijdens conferentie Wmo-werkplaatsen op 16 oktober 2015
artikel - 23 oktober 2015

Transformeren doe je mét elkaar. Met dat thema organiseerden de Wmo-werkplaatsen op 16 oktober een conferentie in Utrecht. Het onderwerp is ‘hot’, getuige de grote belangstelling. Zo’n 240 mensen van vooral hogescholen, gemeenten en kennisinstituten gingen hierover met elkaar in gesprek. Ook waren er lezingen van Kim Putters, Raf Janssen en Theo Roes.

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, behandelt de positie van de Wmo-werkplaatsen binnen het kennislandschap van het sociaal domein. Het sterke punt is volgens hem dat zij heel dicht bij de praktijk staan. ‘De uitdaging is: hoe kunnen andere kennisinstellingen daarvan gebruikmaken? Laat kennis stromen!’ Putters wijst ook op het dilemma van kwaliteit van zorg versus kwaliteit van leven. ‘De samenleving verwacht veel van beleidsmakers en professionals, maar je kunt niet alles op hun bordje leggen. Maak dit als Wmo-werkplaats goed zichtbaar.’

Sparren over ideeën en praktijk

Koester lokale verschillen. Daarvoor pleit Raf Janssen, wethouder Sociaal domein van de gemeente Peel en Maas. Hij gaat in op de vraag: wat hebben gemeenten nodig om hun sociale domein op een nieuwe leest te schoeien? Janssen vindt dat burgers veel ruimte voor eigen initiatieven moeten krijgen. ‘Er is veel meer kennis en kunde buiten het gemeentehuis dan daarbinnen. Laat mensen zelf oplossingen bedenken.’ Janssen is blij met de ondersteuning die de Wmo-werkplaats biedt. ‘Wij sparren over ideeën en praktijk. Je moet tijdens de wedstrijd een spiegel worden voorgehouden en niet pas na afloop.’

Dialooggesprek

Tijdens de workshops kunnen deelnemers de diepte ingaan op thema’s als de T-shaped professional, transformeren in onderwijs en lokale aanpak van eenzaamheid. In de workshops staat niet alleen kennisoverdracht van praktijkinnovaties en onderzoek centraal, maar ook het actief werken aan de hand van opdrachten of casuïstiek. Tijdens het dialooggesprek laten vertegenwoordigers van zes Wmo-werkplaatsen hun licht schijnen over de verhouding tussen professional en burger in het kader van de transformatie. Ze doen dat onder andere over de vraag: Hoe kun je de burger horen, zonder voor hem te spreken en denken?  ‘Houd rekening met de diversiteit van beelden die mensen zelf aanbrengen’, zegt Erik Jansen. Volgens Marianne Potting moeten alle partijen even hard kantelen. ‘Je kunt niet denken dat alleen burgers dingen anders moeten doen.’

Inhoudelijke verbreding

Theo Roes, voorzitter van het landelijk overleg Wmo-werkplaatsen, sloot de dag af. Hij  is trots op de resultaten die de werkplaatsen sinds 2009 hebben behaald. Hogescholen, gemeenten en welzijns- en zorginstellingen zijn gemeenschappelijke eigenaren, benadrukt Roes. Ook doen steeds meer burgerinitiatieven en cliëntorganisaties mee. Het ministerie van VWS blijft de Wmo-werkplaatsen in ieder geval de komende drie jaar financieel ondersteunen. ‘Het devies is: doorontwikkeling van de Wmo-werkplaats. Het eindplaatje dat we voor ogen hebben, is een regionaal kennisnetwerk voor het sociale domein.’

Bulletin en presentaties

Meer lezen? In dit bulletin kunt u nalezen welke onderwerpen aan de orde kwamen en hoe de dag is verlopen. Ook de presentaties kunt u hieronder downloaden.

Reacties

Reageer op dit artikel

4 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.