Als ervaringsdeskundige ervaringen delen met impact

In gesprek met 'Wij staan op'

Hoe kan je als ervaringsdeskundige ervaringen inzetten om beleid te beïnvloeden? En hoe kan je deze dialoog het beste aangaan? ‘Wij staan op’ is een initiatief van ervaringsdeskundigen die hun ervaringskennis inzet. Tijdens de uitreiking van de vierde Movisie Participatieprijs kregen zij een prijs van het kennisprogramma Cliëntenparticipatie. Amber Bindels van ‘Wij staan op’ deelt haar ervaring.

‘Wij staan op’ is een initiatief van 10 jongeren. ‘We hebben allemaal een lichamelijke of zintuigelijke beperking. In het dagelijks leven ervaren we obstakels die ons belemmeren in onze vrijheid en gelijkheid. In 2015 hebben we daarom een manifest geschreven. Met als doel om (vooral) de politiek duidelijk te maken welke veranderingen in de samenleving nodig zijn, zodat iedereen volwaardig deel kan nemen.’

Stellingen gebaseerd op ervaringen

‘Het manifest omvat twaalf stellingen die hindernissen kunnen verminderen. Stellingen zijn bijvoorbeeld: onze zorgvraag moet geen belemmering zijn om te verhuizen, lees- en hoorbaarheid dient voor iedereen altijd en overal beschikbaar te zijn en maatschappelijke inclusie begint bij regulier onderwijs.’

De waarheid is al erg genoeg

‘Wij staan op’ delen hun ervaringen met veel verschillende partijen. Bijvoorbeeld in workshops voor de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport of organisaties als Ieder(in). Ook geven ze interviews aan (vak)bladen. Amber: ‘Ik stem mijn verhaal altijd af op diegene met wie ik praat en vertel mijn eigen verhaal. Welk verhaal ik vertel hangt af van het onderwerp van de agenda en welke ervaring relevant is. De waarheid is al erg genoeg. Naar afspraken gaan we altijd met minimaal twee personen. Zo kunnen we elkaar aanvullen en houden we elkaar scherp.’

In dialoog als ervaringsdeskundige: 5 tips
1. Deel ervaringen en maak van gemene delers speerpunten.
2. Gebruik positieve formuleringen, ga niet klagen.
3. Bedenk met wie je praat en waar deze persoon behoefte aan heeft.
4. Wees oplossingsgericht, focus op datgene dat je nodig hebt om te bereiken wat je wilt.
5.  Bedenk wat je wilt veranderen in het beleid, voordat je het gesprek aangaat.

Volgen van de politieke agenda

Amber: ‘We proberen de politieke agenda te beïnvloeden. We schrijven bijvoorbeeld commissies van politieke partijen aan die het verkiezingsprogramma samenstellen. We volgen de politiek aandachtig en proberen in te spelen op onderwerpen. Zo waren we ook in het nieuws toen op 12 april het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking werd geratificeerd.’

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

‘De ratificatie van het VN-verdrag is voor ons heel belangrijk’, vertelt Amber. ‘We nemen zitting in de commissie in Den Haag die zich hiermee bezig houdt. De komende tijd is het belangrijk om met gemeenten in gesprek te gaan om onze missie te realiseren. Hierin proberen we ook een koppeling te maken tussen de Wmo en het VN-verdrag. Er is genoeg te doen!’.

Wat moet u als gemeente doen als het gaat om dit VN-verdrag? Movisie helpt en adviseert u graag.

Bekijk ons aanbod