‘Ervaringsdeskundige kan verzuring in werk doorbreken’

Interview met de juryvoorzitter van de Movisie Participatieprijs
artikel - 11 april 2016

‘Het is belangrijk om te reflecteren op wat ervaringen in je leven voor jou hebben betekend.’ Aldus Pieter Hilhorst, juryvoorzitter van de Movisie Participatieprijs, die vrijdag 15 april wordt uitgereikt. ‘Ervaringsdeskundigen vullen het werk van hulpverleners aan’.

‘De inzet van ervaringsdeskundigen helpt de kloof te overbruggen tussen hulpverlening en cliënt.’ Dat zegt Pieter Hilhorst, juryvoorzitter van de Movisie Participatieprijs. ‘Het helpt bovendien de cliënt het heft in eigen hand te krijgen. Daarom kan de samenwerking met ervaringsdeskundigen de werkwijze van de professional verrijken. Ik hoop dat hulpverleners dat ook zo zien en niet als een motie van wantrouwen voor hun werk.’

Participatie

‘Deskundig door ervaring’ is het motto van de Participatieprijs die vrijdag 15 april in Rasa Utrecht wordt uitgereikt. Met de prijs bekroont Movisie elk jaar een initiatief dat de participatie bevordert van mensen die extra aandacht nodig hebben. Dit jaar zijn 118 inzendingen binnengekomen van projecten die ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening gebruiken en bevorderen. Op vrijdag 15 april maakt de jury, onder voorzitterschap van Pieter Hilhorst, drie prijswinnaars bekend. Dit jaar wordt ook een publieksprijs uitgereikt.

Stem mee en meld je aan voor de uitreiking

Op 15 april wordt de vierde Movisie Participatieprijs in RASA in Utrecht uitgereikt. Je kunt nog stemmen op je favoriete project of voor de publieksprijs via facebook. Je kunt je ook aanmelden voor het evenement op 15 april. Toegangskaarten zijn gratis. Ben erbij!

Verzuring

Erkenning van de inzet van ervaringsdeskundigen in de hulpverlening is noodzaak. ‘De samenwerking met deze deskundigen verrijkt het werk van de hulpverlener’, zegt Hilhorst. ‘Het kan een mogelijke verzuring van de werkrelatie tussen professional en cliënt doorbreken. De ervaringsdeskundige kan dan helpen om te begrijpen waarom een cliënt zich anders gedraagt dan de hulpverlening zich ten doel heeft gesteld. Of door op ervaring door te vragen bij de cliënt om erachter te komen wat er eigenlijk aan de hand is.’

Selectie

Waar heeft de jury op geselecteerd? ‘Belangrijk is dat de ervaringsdeskundige zijn ervaring kan omzetten in kennis over hoe hij of zij heeft geleerd van zijn ervaringen’, zegt Hilhorst. ‘Als je bijvoorbeeld bent opgegroeid in armoede, dan heeft dat effect op je gedrag en op je handelen. Mensen kunnen bijvoorbeeld zich niet houden aan afspraken met de uitkeringsinstantie. Een ervaringsdeskundige heeft geleerd dat gedrag te zien bij zichzelf en kan hulpverleners en instanties duidelijkheid geven over waarom de cliënt dergelijk gedrag vertoont en wat je ermee kunt doen.’

Training

Verder heeft de jury geselecteerd op overdraagbaarheid van de deskundigheid. Hilhorst: ‘Ervaringsdeskundige word je niet omdat je alleen ervaring hebt. Er is begeleiding en training nodig om die ervaring in te kunnen zetten in de hulpverlening. Daar hebben wij de projecten die zijn ingezonden ook op beoordeeld. En verder hebben we nog gekeken naar groepen waar de inzet van ervaringsdeskundigheid minder gebruikelijk is tot nu toe, zoals in de jeugdzorg en in de gehandicaptenzorg.’

Hulpverlening verbeteren

‘Ik hoop dat de samenwerking met ervaringsdeskundigen een routine wordt in het werk van hulpverleners’, oppert Hilhorst. ‘Om je deskundigheid goed in te zetten, is het nodig goed te kunnen reflecteren op wat je doet en op welke invloed je ervaringen hebben op je handelen. Dat is ook belangrijk voor professionals. Zij moeten gaan nadenken over hoe ze ervaringsdeskundigheid kunnen inzetten om de hulpverlening te verbeteren.’ 

Dit artikel is geschreven door Carolien Stam en eerder gepubliceerd op de website van Zorg + Welzijn.