‘Ervaringsdeskundigen moeten geen nieuw machtsbolwerk vormen’

Een interview met lector en ervaringsdeskundige Alie Weerman

2 juni 2017

‘Ervaringsdeskundige professionals waren hulpverleners met een min, zij zijn hulpverleners met een plus geworden’, zegt lector Alie Weerman van Hogeschool Windesheim. Maar pas op dat ze niet weer in de kneuzenhoek terechtkomen. ‘Ervaringsdeskundigheid is te veel een systeemwereld op zich geworden.’

Studenten werden lang opgeleid in ‘professionele distantie’: in de zorg en de sociale sector vertel je niet je eigen verhaal. Alie Weerman – zelf jarenlang worstelend met depressies en met een diagnose ADHD – vond echter dat eigen ervaringen in hulprelaties juist een meerwaarde kunnen hebben. ‘Alleen ervaringsdeskundigen hebben kennis van existentiële aspecten van leven met verslaving of een psychische stoornis die het vermogen tot zelfregie aantasten. Zij begrijpen wat stigma en schaamte zijn, hoe het is om ervaringen te hebben waar je niet gemakkelijk over praat en hoe incompetentie en onmacht voelen. Zij zijn niet per se betere hulpverleners, ondersteuners of social workers, maar kunnen wel de leefwereld van cliënten nadrukkelijker en voelbaarder in de zorg brengen. Ervaringsdeskundige professionals kunnen hoop bieden.’ Daarom werd verminderen van de kloof tussen professionele en ervaringskennis in de opleidingen en de beroepspraktijk haar missie

Lees het volledige interview

Alie Weerman had zelf jarenlang depressies en heeft een diagnose ADHD. In 2016 promoveerde ze cum laude op het onderwerp ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Met haar proefschrift 'Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Stigma, verslaving en existentiële transformatie' gaf Weerman in 2016 een wetenschappelijke basis aan de stelling dat persoonlijke ervaringen met ernstig lijden, geweld, onrecht en onmacht een bijzondere en waardevolle kennisbron vormen, gelijkwaardig aan professionele kennis.

Weerman is werkzaam bij het lectoraat Verslaving van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij is voorvechter en boegbeeld van de leerlijn en afstudeerrichting ervaringsdeskundigheid aldaar. De vierjarige leerlijn is sinds 2011 onderdeel van de opleiding SPH die in augustus 2017 wordt ingebed in de nieuwe opleiding Social Work.

Dit artikel is afkomstig uit de zomereditie van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en is geschreven door journalist Annemiek Onstenk.