Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg voor betere ondersteuning van jonge mantelzorgers

Extra aandacht jonge mantelzorgers in tijden van corona

2 juni 2020

Het is de week van de Jonge Mantelzorger. Eén op de vijf  kinderen en jongeren tussen de 6 en 25 jaar heeft thuis te maken met zorg, bijvoorbeeld voor een ouder, broer of zus die chronisch ziek is, een (verstandelijke) beperking heeft of een psychische aandoening. De huidige coronaperiode kan leiden tot extra belasting van de jonge mantelzorgers  Om ook na deze week landelijk meer aandacht en een betere ondersteuning voor jonge mantelzorgers, gezinnen en professionals te realiseren, is de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg opgericht.

Waar jonge mantelzorgers tijdens hun dagelijkse leven al belast worden met zorgtaken, kan de belasting juist tijdens deze coronaperiode toenemen. Jonge mantelzorgers maken zich bijvoorbeeld meer zorgen om hun naaste met gezondheidsproblemen, maar ook de druk om zorgtaken op zich te nemen door het (tijdelijk) wegvallen van school of dagopvang kan leiden tot extra belasting. Dat blijkt ook uit een onlangs gehouden enquête onder jonge mantelzorgers van de Klankbordgroep JMZ PRO

De Week van de Jonge Mantelzorger

Begrip, herkenning en erkenning is er tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger van 1 tot 7 juni 2020. Tijdens deze week worden er landelijk diverse activiteiten georganiseerd om extra aandacht te besteden aan de jonge mantelzorgers. Online games, videogesprekken en leuke cadeautjes zijn een greep uit de activiteiten. Iedereen met jonge mantelzorgers in de omgeving kan een steentje bijdragen door extra aandacht te besteden aan deze jongeren.

Campagne

Daarnaast lanceert het Ministerie van VWS deze week de campagne ‘Deel je zorg’. Minister Hugo de Jonge heeft deze campagne afgetrapt door in gesprek te gaan met jonge mantelzorgers. Hoe gaat dat thuis, zorgen voor een vader of moeder? Of voor een broertje  die je maar beperkt mag bezoeken? Hoe hou je het als jonge mantelzorger vol en hoe kunnen professionals zoals mantelzorgcoaches je daarbij helpen om het te combineren met school? Bekijk ook de toolkit met nieuwsberichten, ervaringsverhalen, video’s, social posts, beeldmateriaal en de kernboodschap van de campagne.

Landelijke samenwerking

Om ook naast de Week van de Jonge Mantelzorger landelijk meer aandacht en een betere ondersteuning voor jonge mantelzorgers, gezinnen en professionals te realiseren, is er een Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg opgericht. Movisie neemt hier aan deel.

Sinds 1 januari 2020 zijn de volgende organisaties betrokken bij de Alliantie: JMZ Pro, MantelzorgNL, Vilans, Movisie, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Trimbos-instituut, Stichting Informele Zorg Twente, Vanzelfsprekend!?, Brussen Erbij Beweging (BEB) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Door landelijke (kennis)instituten, lokale en regionale stichtingen en (voormalig) jonge mantelzorgers met elkaar te verbinden, wordt kennisdeling tussen professionals en jonge mantelzorgers gestimuleerd. Alle kennis en expertise over het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers wordt zo op een centrale manier gebundeld en verspreid over het land. Zo kunnen jonge mantelzorgers in de toekomst eerder opgemerkt worden, informatie ontvangen en zo nodig de juiste ondersteuning en hulp krijgen.  

Meer weten over jonge mantelzorgers? Bekijk ook de pagina over Jonge Mantelzorgers van Movisie.