Focus niet op wat niet kan, maar op wat wél kan

22 december 2017

‘Het is van belang dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de maatschappij vrijwilligerswerk kunnen doen om te voorkomen dat ze geïsoleerd raken en niet kunnen participeren in de samenleving.’ Dat zegt Ria Jacobs.

Jacobs is consulent bij MEE IJsseloevers en één van de professionals die in samenwerking met Movisie gewerkt heeft aan de inspiratiebundel Talenten samen benutten. Doel van deze bundel is om mensen met een beperking, dat kan een aangeboren verstandelijke beperking zijn, maar ook een beperking vanwege bijvoorbeeld autisme of niet aangeboren hersenletsel, naar vrijwilligerswerk te begeleiden. De bundel dient ter inspiratie voor zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en -centrales.

Training

Maar hoe werkt het nou precies? Movisie ontwikkelde de training Focus op talent. Deze training bestaat uit zes modulen en is bedoeld voor mensen met een beperking. Deelnemers aan de training krijgen inzicht in hun eigen motivatie en vaardigheden om zich in te zetten als vrijwilliger en maken kennis met de brede mogelijkheden van vrijwilligerswerk. De training wordt in principe verzorgd door één trainer aan een groep van zes tot acht deelnemers.

Dit is een verkorte versie van een artikel dat op 7 december op de website www.zorgwelzijn.nl is gepubliceerd. U kunt daar het volledige artikel lezen.

Op de foto, gemaakt door Norbert Waalboer, staat Mattijs de Goede. Mattijs heeft niet aangeboren hersenletsel en heeft de training gevolgd. Dankzij het vrijwilligerswerk dat hij na de training kan doen, kreeg hij weer een dagstructuur, kan hij zijn kennis delen en hoort hij weer ergens bij. 'Zo kwam ik uit mijn isolement.'

Met het project ‘Talenten samen benutten’ dat Movisie twee jaar geleden samen met zorgorganisaties MEE IJsseloever en Heliomare startte, blijkt dat het heel goed mogelijk is om mensen met een beperking naar vrijwilligerswerk te begeleiden. De ervaringen die zijn opgedaan in Deventer, Zaandam en Almere staan beschreven in de inspiratiebundel Talenten samen benutten.

Het project kent twee belangrijke pijlers: een training voor mensen met een beperking en ketensamenwerking tussen de zorgorganisatie, vrijwilligerscentrale en ontvangende organisatie. Organisaties moeten elkaar kennen en investeren in een goede manier om mensen te begeleiden. Dat betekent dat er samenwerking moet komen tussen professionele zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligerscentrale en vrijwilligersorganisaties.

In de inspiratiebundel lees je meer over het project, de ketensamenwerking, de training ‘Focus op Talent’, en vind je filmpjes met ervaringen en tips van de deelnemers. De bundel dient ter inspiratie voor gemeenten, vrijwilligersorganisaties en -centrales en zorg- en welzijnsorganisaties.