Focus niet op wat niet kan, maar op wat wél kan

artikel - 22 december 2017
Foto Mathijs de Goede - gemaakt door Norbert Waalboer

‘Het is van belang dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de maatschappij vrijwilligerswerk kunnen doen om te voorkomen dat ze geïsoleerd raken en niet kunnen participeren in de samenleving.’ Dat zegt Ria Jacobs.

Jacobs is consulent bij MEE IJsseloevers en één van de professionals die in samenwerking met Movisie gewerkt heeft aan de inspiratiebundel Talenten samen benutten. Doel van deze bundel is om mensen met een beperking, dat kan een aangeboren verstandelijke beperking zijn, maar ook een beperking vanwege bijvoorbeeld autisme of niet aangeboren hersenletsel, naar vrijwilligerswerk te begeleiden. De bundel dient ter inspiratie voor zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en -centrales.

Training

Maar hoe werkt het nou precies? Movisie ontwikkelde de training Focus op talent. Deze training bestaat uit zes modulen en is bedoeld voor mensen met een beperking. Deelnemers aan de training krijgen inzicht in hun eigen motivatie en vaardigheden om zich in te zetten als vrijwilliger en maken kennis met de brede mogelijkheden van vrijwilligerswerk. De training wordt in principe verzorgd door één trainer aan een groep van zes tot acht deelnemers.

Dit is een verkorte versie van een artikel dat op 7 december op de website www.zorgwelzijn.nl is gepubliceerd. U kunt daar het volledige artikel lezen.

Op de foto, gemaakt door Norbert Waalboer, staat Mattijs de Goede. Mattijs heeft niet aangeboren hersenletsel en heeft de training gevolgd. Dankzij het vrijwilligerswerk dat hij na de training kan doen, kreeg hij weer een dagstructuur, kan hij zijn kennis delen en hoort hij weer ergens bij. 'Zo kwam ik uit mijn isolement.'

Met het project ‘Talenten samen benutten’ dat Movisie twee jaar geleden samen met zorgorganisaties MEE IJsseloever en Heliomare startte, blijkt dat het heel goed mogelijk is om mensen met een beperking naar vrijwilligerswerk te begeleiden. De ervaringen die zijn opgedaan in Deventer, Zaandam en Almere staan beschreven in de inspiratiebundel Talenten samen benutten.

Het project kent twee belangrijke pijlers: een training voor mensen met een beperking en ketensamenwerking tussen de zorgorganisatie, vrijwilligerscentrale en ontvangende organisatie. Organisaties moeten elkaar kennen en investeren in een goede manier om mensen te begeleiden. Dat betekent dat er samenwerking moet komen tussen professionele zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligerscentrale en vrijwilligersorganisaties.

In de inspiratiebundel lees je meer over het project, de ketensamenwerking, de training ‘Focus op Talent’, en vind je filmpjes met ervaringen en tips van de deelnemers. De bundel dient ter inspiratie voor gemeenten, vrijwilligersorganisaties en -centrales en zorg- en welzijnsorganisaties.

Reacties

Nogmaals hier:
Basis inkomen is grote flauwekul! als iedereen gelijk of gelijkwaardig is,waarom zijn de inkomsten en het vermogen dan niet gelijkwaardig of gelijk!
Gewoon wereldwijd het bruto nationaal product berekenen per maand. (dan is het eigenlijk het bruto aardse mensen product!) gedeeld door de wereldbevolking. Dat krijg je dat per maand, met aftrek voor collectieve goederen die nodig zijn op deze planeet. En dan het zelfde idee over vermogen en bezit!

Ik ben overtuigd van de goede bedoelingen van vrijwilligers, maar niet die van organisaties en de overheid. Ik heb het dus niet over het kerkkoor of de wandelclub.

is vrijwilligerswerk (wat in nederland erg veel voorkomt, gezien de rest van de wereld) niet per definitie verdringing.van betaald werk. wat vroeger gedaan werd door bv de koffiejufrouw, is overgenomen door de vrijwilliger of de koffieautomaat). het werk moet gedaan worden, en kost vele malen meer 'poen' dan een melkertbaner! laat staan een volwaardig professional, met een aftand tot de arbeidsmarkt van wege een (lichte)beperking of chronische aandoening!
.
een voorbeeld: ik doe zelf al jarenvrijwilligerswerk in een ggz organisatie bij de dienst geestelijke verzorger, waar ik patient ben. Ook een feit is dat ik zelf van beroep (en opleidng) geestelijk verzorger ben en c.a 20 uur p. week werk. Denk nou echt niet dat deze organisatie de intentie heeft om me een contract aan te bieden.

Ik denk dat verdringing van betaald werk door vrijwilligers werk al lang achterhaald is. Niet voor niets dat de discussie basis inkomen steeds prominenter wordt. Machines nemen werk over en er is dus gewoon minder werk beschikbaar. In feite heb ik eerder het gevoel dat we voor een nieuwe revolutie staan na de industriële. Uiteindelijk zal die nieuwe, noem het een sociale revolutie, beslecht worden door de hoogte van het basis inkomen, eventuele extra's en een leefwaardig bestaan.

Natuurlijk blijft het goed kritisch naar overheid en organisaties te kijken. Maar meer vrijwilligers betekend ook meer macht en inspraak voor die vrijwilligers. In de praktijk hebben veel organisaties inmiddels gemerkt dat als je een vrijwilliger slecht behandeld er een ongewenste doorstroom plaats vindt. Dat is macht pur sang. Laat je daarom niet in een slachtoffer rol duwen. Schep trots in je werk doe het zo goed als je kunt en werk aan een betere status voor vrijwilligers.

Ten eerste heb ik geen vrijwilligerswerk nodig bij een of andere organisatie.
Om goed te doen, kun je ook een willekeurige je eigen bed aanbieden voor onbetaalde tijd en alles met hem/haar/het te delen. Ook je bankrekening! en je verteld niemand van je goede daad!

Minder extreem:
Help je buurman met het klussen, de tuin,stofzuigen,ramen lappen of de w.c poetsen en drink daarna de trappist/ of iets anders dat exclusiever is dan normaal (bv omdat hij/zij/het niet lust, een ex-alcoholist is die niet meer dat pad wil inslaan, of door zijn/haar/het levensvisie, die je hebt meegenomen met iets bijzonders erbij (dus geen maria koekjes achtig iets van een stuk onder de euro bij de lidl!

Voor zwerver kun je alle variaties van "onaanraakbare mensen" lezen.

Reageer op dit artikel

5 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.