De Friese OWO-gemeenten: een unieke participatiebeweging

Donderdag 21 juni grote bijeenkomst in Beetsterzwaag

14 juni 2018

Hoe zorg je ervoor dat kwetsbare inwoners zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen en kunnen participeren in de samenleving? Het is een vraag waar gemeenten sinds de Participatiewet in 2015 mee worstelen.

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) hebben ervoor gekozen om dit met elkaar vanuit de basis op te pakken. Samen met kennisinstituut Movisie hebben zij de OWO-participatie-beweging opgezet. Vanuit een lerende en innovatieve aanpak wordt, samen met alle betrokkenen, gewerkt aan de vernieuwing. In de vorm van experimenten, kennis delen, worden nieuwe verbindingen gelegd en mogelijkheden ontdekt.

Op donderdag 21 juni komen alle deelnemers samen voor een bijeenkomst in De Buorskip in Beetsterzwaag rondom het thema: Veranderen, wat betekent dat? Ook de evaluatie van het project tot nu toe wordt met de deelnemers besproken. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Participatie zonder schotten

Wander Beijen, beleidsmedewerker werk en re-integratie bij de gemeente Opsterland: ‘We wilden hiermee de participatie echt vanaf de basis aanpakken, zodat mensen zich maximaal kunnen ontwikkelen, zo mogelijk richting werk’.

OWO

Het project, dat wordt ondersteund door de Provincie Friesland, loopt nu 1,5 jaar en het netwerk is gegroeid van 50 naar 100 mensen, een groot deel is actief binnen de werkgroepen. Daar worden de experimenten vormgegeven, ervaringen en kennis gedeeld, contacten en matches gemaakt. En dat lukt steeds beter. Er schuiven nog steeds nieuwe mensen aan bij de bijeenkomsten, de deelnemers werven zelf. Ook de LFB is betrokken bij het proces, zij doen in opdracht van de OWO-gemeenten de communicatie van de beweging in de vorm van een leerwerktraject.

Nynke Benedictus is kwartiermaker participatie bij de gemeente Ooststellingwerf: ’Het is gaan stromen, mensen weten elkaar te vinden. We willen zorgen dat mensen participeren, dat ze terechtkomen op een plek waar ze zich thuis voelen, participatie zonder schotten, en liefst ook zonder het label arbeidsmatige dagbesteding. Ikzelf zit niet achter een bureau maar beweeg me tussen de partijen om het vuur warm te houden’. Tijdens de bijeenkomst op 21 juni zal zij de ervaringen van een werkzoekende, ondernemer en gemeenten binnen het OWO-project delen.

Veranderen doe je samen

Marjet van Houten en Anna van Deth, participatie-deskundigen van Movisie, leiden de bijeenkomsten. ‘Ons doel is om verbinding te maken en verandering te verkrijgen. Door te dromen en die dromen echt om te zetten in experimenten, verkennen we met elkaar de mogelijkheden, vergroten we onze netwerken en gaan we samen op pad. De kracht zit hem in het samen doen. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Daarom zoeken we met elkaar oplossingen voor de participatie van mensen in de brede zin. We doen dit vanuit betrokkenheid met mensen uit verschillende werelden: gemeenten, professionals, inwoners, vrijwilligers en werkgevers. Vanuit een inspirerende houding naar elkaar, met open communicatie, in een context die stimuleert’.

Betrokkenen

Beleidsmedewerkers OWO-gemeenten: Arjen Bouland, Cecile Brouwer, Nynke Benedictus, Natasja Ferwerda en Wander Beijen.
Landelijk kenniscentrum en adviesbureau Movisie: Anna van Deth en Marjet van Houten.

Wil je erbij zijn?

De bijeenkomst van de OWO-Participatiebeweging vindt plaats op donderdag 21 juni 2018 van 13.00-16.00 uur in De Buorskip, Beetsterzwaag. Wil je erbij zijn? Neem dan even contact op met Wander Beijer.

De OWO-participatiebeweging bestaat uit een bonte mix van sociaal ondernemers, het SW-bedrijf, re-integratiecoaches, arbeidsdeskundigen, mensen met een beperking, medewerkers vanuit het speciaal onderwijs, vanuit het RMC/voortijdige schoolverlaters, een zorgboer, vlechtwerkers (de Friese benaming voor wijkteammedewerkers), zorgaanbieders, een groenbedrijf, beleidsmedewerkers en leden van het ontwerpteam vanuit de drie OWO-gemeenten. Zij komen iedere twee maanden bij elkaar om experimenten te delen.

Wilt u ook in uw gemeente starten met een interactief verandertraject om samen met betrokken partners een nieuwe manier van integraal werken te realiseren? Movisie biedt een verandertraject waarmee we werken vanuit de bedoeling: wat willen we met elkaar bereiken? Samen werken we aan verbinding, innovatie en het scheppen van de juiste voorwaarden.

Meer weten? Neem dan contact op met Marjet van Houten.