Funpop: festival voor mensen met een verstandelijke beperking

Toegankelijk evenement voorziet al 25 jaar in behoefte

Meedoen in de samenleving is voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking (lvb) niet altijd vanzelfsprekend. Ook als het gaat om het hebben van een prettige vrijetijdsbesteding valt er nog veel te winnen. Funpop, hét festival voor mensen met een verstandelijke beperking, is daarom voor velen een hoogtepunt. Daphne van Eden, begeleider vanuit Stichting het Buitenhof, tevens projectmedewerker bij Movisie, was bij de 25ste editie op 13 en 14 mei.

Uit je dak gaan met bekende artiesten op het podium, creatief bezig zijn, sport- en beweging, schmink, trouwen in de ‘onecht’ en silent disco. Een greep uit de vele vrolijke activiteiten tijdens het tweedaagse open air Funpop festival in Horst, Limburg. Het wordt ook wel ‘het meest sympathieke festival’ van Nederland genoemd, speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten en/of begeleiders. 

25 jaar Funpop

Dit jaar was extra feestelijk, omdat Funpop alweer zijn 25e editie vierde. Ooit begon het met zo’n vierhonderd bezoekers, dit jaar verwelkomde het inmiddels tweedaagse festival zo’n 7500 gasten. Een enorme organisatie, waarbij de bijna vijfhonderd vrijwilligers onmisbaar zijn. Niek Geurts, betrokken bij de organisatie: ‘We willen dat zoveel mogelijk mensen van Funpop kunnen genieten, dus het aantal bezoekers mag wat ons betreft verder blijven groeien.’

‘Dit is toch fantastisch?!’

De festivalgangers stralen massaal blijdschap, energie en enthousiasme uit. Navraag bevestigt dat beeld en levert veel positieve reacties op: ‘Kijk nou toch, dit is toch fantastisch?’, ‘Het is geweldig hier’, en: ‘Volgend jaar kom ik weer!’ Al direct bij de entree worden bezoekers verwelkomd door een vrolijk muziekcorps en zit de sfeer er meteen goed in, nog vóór de officiële dagopening op het hoofdpodium. Velen komen jaarlijks terug en zien daardoor telkens opnieuw oude vrienden en bekenden. 
Toch maakt de enorme blijdschap bij sommigen soms ook plaats voor frustratie, verdriet of angst. Het festival is druk, vol prikkels en velen bezoeken het festival als groep, wat ook de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Het is voor begeleiders van groepen dan ook noodzakelijk goed in de gaten te houden hoe iedereen zich voelt en soms even met iemand een-op-een te wandelen of te praten.  
Het terrein kent daarnaast een ‘snoezelruimte’; een prikkelarme ruimte, waar het rustig en schemerig is en bezoekers zich voor korte of langere tijd kunnen terugtrekken op één van de vele zitzakken. Festivalgangers vinden het heel fijn om daar even te ontspannen en zich op te laden om zich vervolgens weer in de drukte te kunnen begeven. 

Mensen op funpop festival

Veilig

De organisatie vindt het van groot belang dat bezoekers zich op een veilige manier en zo zelfstandig mogelijk over het festivalterrein kunnen bewegen. Om dit te faciliteren bevindt het festival zich op een volledig omheind terrein en lopen er tientallen vrijwilligers rond. Ook is er een speciale tent waar verdwaalde festivalgangers naartoe gebracht kunnen worden. Vrijwilligers staan hier klaar om iemand even op te vangen en een naaste of begeleider te bellen, die de verdwaalde persoon vervolgens weer komt ophalen. Op het terrein mag alcohol (met mate) worden geschonken aan 18-plussers, maar drugs zijn ten strengste verboden. 

Praktische uitdagingen

De enorme groei van het festival is positief, maar brengt volgens Geurts ook uitdagingen voor de organisatie met zich mee. ‘We moeten met heel veel dingen rekening houden. Qua wet- en regelgeving, maar ook facilitair. Het is een hele klus om ervoor te zorgen dat die groeiende groep mensen ons festival kan bezoeken en dat de hele logistiek wat betreft vervoer en begeleiding goed geregeld is.’

‘Funpop denkt vanuit de leefwereld van bezoekers’

Houd de doelgroep voor ogen

Wat is het geheim van het succes? Voor de organisatoren staat het denken vanuit de leefwereld van bezoekers centraal. Geurts: ‘Wat vinden ze leuk? Wat verwachten ze van een festival? Wat is praktisch gewenst? Ik denk dat een continue kritische blik eraan heeft bijgedragen dat er nu een festival staat waar we trots op zijn. We letten bovendien op dat we ons niet te veel meten aan andere grote festivals. Zo voorkomen we dat we dingen gaan doen die niet passen bij onze doelgroep. Funpop is een festival voor een specifieke doelgroep, en dat moeten we steeds voor ogen houden.’

Bezoek de website van Funpop

Foto's: Funpop Festival, Mara van den Oetelaar