Gaming is méér dan alleen een spel

Leren in de 21e eeuw
artikel - 23 oktober 2015

Is gamen alleen bedoeld voor jongeren die 24/7 voor hun beeldscherm hangen? Absoluut niet! Serious games kunnen bijdragen aan een krachtige samenleving en aan krachtige sociale professionals.

Serious games worden steeds vaker ingezet bij het zoeken naar oplossingen voor taaie vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan simulaties van rampen waardoor snel complexe zaken kunnen worden doorzien. Bovendien zorgen games ervoor dat de speler direct ervaart wat hij of zij wel en niet moet doen. Voorbeeld is de Burgemeestersgame: een game voor burgemeesters om te oefenen met de verschillende rollen die van hen verwacht worden bij incidenten en crises.

Obesitasgame

Het mooie van games is dat een klein spelelement al effect kan sorteren. Zo zijn er games die gezond gedrag bevorderen. De populaire app FigureRunning zet mensen aan om figuren te tekenen terwijl ze rennen met hun smartphone. Deze figuren delen de spelers vervolgens op sociale media. Dit kan net het zetje zijn om echt te gaan hardlopen. Een andere serious game is Washed-up over de aanpak van obesitas. Dit is een health game die kinderen spelenderwijs helpt bij het aanleren van een gezonde balans tussen voeding en beweging. De game maakt gezondheid leuker en laagdrempeliger dan een regulier obesitastraject waardoor het voor een kind makkelijker is om een doel te halen.

Game over Palestina

Er zijn ook games en simulaties die aanzetten tot reflectie en beïnvloeding van bijvoorbeeld actief burgerschap. De New Yorkse Games for changes faciliteert de ontwikkeling en verspreiding van games die sociale impact hebben. Zoals Peacemaker, een spel dat ons meeneemt naar het Midden-Oosten vanwege het conflict tussen Israël en Palestina. De makers hopen dat spelers gaan bijdragen aan nieuwe oplossingen voor dit conflict. Het spelen van het spel leidt tot diepgaand inzicht in de verschillende oorzaken en belangen van het Palestina-conflict. Tegelijkertijd daagt het spel uit om de impliciete aannames van de deelnemers te expliciteren. De speler werkt spelenderwijs toe naar een mooie beloning namelijk de (weliswaar virtuele) Nobelprijs voor de Vrede. Games van dit type stellen het proces en de interactie centraal en streven een beter begrip van complexe situaties na.

In een veilige omgeving experimenteren en ontdekken wat dat oplevert

Piano op stations

Kortom, games en simulaties dagen ons uit om in een veilige omgeving te experimenteren, ander gedrag te oefenen en te ontdekken wat dat oplevert. Het spel stimuleert creativiteit en vernieuwing doordat bij gaming en simulaties geen echte risico’s op het spel staan. Games dagen je spelenderwijs uit om je blikveld te verruimen en ander gedrag te vertonen. Heeft u hier niets mee? Niet gevreesd. ‘Real life games’ zijn nog lang niet de wereld uit en ook zien we steeds vaker kleinere spelelementen opduiken in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan de piano’s die momenteel te vinden zijn op de grotere NS-stations: ze dragen bij aan een positieve, veilige sfeer. Dus loopt u tegen een lastig vraagstuk aan of is er ander gedrag gewenst, denk dan eens aan deze piano. Welk spel kunt u inzetten om het vraagstuk waar u mee zit op te lossen?

Game Cyberdam zet aan tot leren

Cyberdam is een virtuele plek in Nederland waar zich allerlei maatschappelijke problemen voordoen. In deze virtuele omgeving kan iedereen die een kennisvraagstuk of samenwerkingskwestie heeft, een game ontwikkelen en hiervoor zelf spelers uitnodigen. Onderzoeker Kees van Haaster bouwde mee aan Cyberdam: 'Cyberdam leent zich bij uitstek voor het verkennen van ingewikkelde situaties en voor het gezamenlijk ontwikkelen van een aanpak en strategie. Denk bijvoorbeeld aan de druk rondom de decentralisaties en alle veranderingen die daarmee gepaard gaan, zoals de vorming van sociale wijkteams. Dit staat het leren van sociale professionals in de weg. Terwijl dat juist nu zo belangrijk is om de beoogde transformatie te bereiken. Een omgeving als Cyberdam kan hierin enorm behulpzaam zijn.'

 

Dit artikel verscheen in MOVISIES 25 - oktober 2015. Op pagina 18 leest u meer over Cyberdam. MOVISIES is ons relatieblad en verschijnt drie maal per jaar. Neem nu een gratis abonnement door u aan te melden.

Reacties

Reageer op dit artikel

6 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.