Gas geven of remmen?

Blog van Marijke Steenbergen, CEO/Raad van Bestuur Movisie

12 maart 2014

Moeten we doorstoten en per 1 januari 2015 de AWBZ-taken overhevelen naar gemeenten of gaan we het een jaar uitstellen? Om mij heen hoor ik een voorkeur voor uitstel en dus voor meer voorbereidingstijd. Er is meer tijd nodig om te experimenteren met nieuwe zorgconstructies en met moderne manieren van cliëntenparticipatie.

Er moet eerst meer bekend zijn over de effectiviteit van aanpakken. Zijn we bijvoorbeeld wel op de goede weg met de sociale wijkteams? Zijn onze professionals in de eerste lijn al voldoende toegerust? Gemeenten zouden ook niet allemaal klaar zijn, zeker niet nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen en stevige besluiten stagneren.

Of zullen we de vaart erin houden?

Uitstel van de Wmo 2015 roept andere problemen op. Zo onderzoeken gemeenten of ze gemeenschappelijke arrangementen kunnen treffen voor de mensen die onder de Participatiewet op een beschutte plek werken en de mensen wiens indicatie ingevuld wordt met arbeidsmatige dagbesteding. Deze combinatie biedt mogelijkheden om ondersteuning beter, vernieuwender en meer activerend te regelen. Uitstel van de Wmo doorkruist deze plannen. Uitstel kan ook betekenen dat mensen en instellingen weer in hun hokje terug kruipen.

Noodzaak, overtuiging en uitvoering zitten elkaar in de weg

De nieuwe wetten komen voort uit financiële noodzaak (de zorg is te duur) en een morele, ideologische overtuiging dat mensen meer en beter voor zichzelf en hun omgeving kunnen zorgen. In het operationaliseren van die wetten zie je dat nu noodzaak, overtuiging en uitvoering elkaar in de weg gaan zitten. Niemand zit er immers op te wachten dat er mensen tussen wal en schip gaan vallen en dat groepen onvoldoende zorg krijgen.

Wat werkt en wat niet?

Weten wat werkt en weten wat niet werkt is dus belangrijker dan ooit. Weten beleidsmakers nu voldoende wat het effect is van hun beleid? Zitten de beleidsonderzoekers met hun neus in de buurten en projecten van de gemeenten? Zitten wij er als kennisinstituut voldoende bovenop? Doorpakken kan best maar dan moeten we heel goed monitoren wat we doen en wat de gevolgen zijn.

Landelijke commissie

Er is passie en veerkracht op lokaal niveau. Iedereen is volop in beweging en er is bereidheid tot onconventionele oplossingen. Er liggen kansen als we het goed aanpakken. Er is een landelijke commissie voor de decentralisatie van de jeugdzorg die de vinger aan de pols houdt. Waarom is er eigenlijk geen landelijke commissie die kritisch toeziet op de decentralisatie van de AWBZ?

Kortom, remmen betekent slippen. Stil staan is wat mij betreft geen optie meer. Gas geven dus en onze ogen en oren open houden!

Deze blog verscheen ook op zorgwelzijn.nl.