Gay-Straight Alliances erkend als goed onderbouwd

Een traject van kwaliteitsverbetering waar de hele organisatie bij gebaat is
artikel - 8 oktober 2014

Onlangs is de interventie Gay-Straight Alliances erkend als Goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies. Wat betekent deze erkenning voor COC Nederland, de ontwikkelaar van de interventie?

COC Nederland heeft vorig jaar hard gewerkt aan het beschrijven, onderbouwen en evalueren van de interventie Gay-Straight Alliances. Geert-Jan Edelenbosch (COC Nederland): ‘Vanuit de praktijk is er in de loop der jaren veel aangepast en doorontwikkeld, bijvoorbeeld hoe we leerlingen kunnen activeren om mee te doen. Maar door daadwerkelijk op papier te zetten waarom je wat op welk moment doet, stijgt het besef over de samenhang tussen het probleem, de doelstellingen en de aanpak. Zo krijg je echt zicht op wat je aan het doen bent. Het valt niet mee om jarenlange ervaring voor je gevoel in een ‘mal’ te moeten gieten. Het heeft ons echt gedwongen tot  nadenken, maar het was het meer dan waard’.

Praktijkevaluatie

‘We ontdekten dat we bij Gay-Straight Alliances eigenlijk nog te weinig evalueerden in de praktijk. Omdat wij wel goed contact hebben met de doelgroep is dit relatief eenvoudig te realiseren. Daarom zetten wij monitoring nu structureel in en plukken er de vruchten van. We halen hier echt punten uit die we mee kunnen nemen in doorontwikkeling.  Het geeft enerzijds bevestiging van wat er goed gaat, maar tegelijkertijd ook waar verbeterpunten en ontwikkelkansen liggen’.

Over de interventie Gay-Straight Alliances

Doel van deze methode is om op scholen een positief en veilig klimaat te scheppen voor LHBT-leerlingen. Gay-Straight Alliances zijn groepen van LHBT- en niet-LHBT-leerlingen die samen op hun school seksuele- en genderdiversiteit zichtbaar en bespreekbaar maken.
Praktijkonderzoek laat zien dat de doelgroep goed wordt bereikt en dat de leerlingen tevreden zijn over het actie- en informatiemateriaal. Wat als lastig wordt ervaren, is het vinden van voldoende leden en het omgaan met negatieve reacties op de GSA. Amerikaanse effectiviteitsstudies tonen aan dat de aanwezigheid van GSA’s op scholen pesten en schoolverzuim vanwege seksuele- of genderidentiteit verminderd.

Omslag in denken

COC Nederland ondersteunt LHBT’s zichtbaar te worden en seksuele- en genderdiversiteit bespreekbaar te maken. Volgens COC Nederland ligt daar de sleutel naar emancipatie. De onderbouwing van de interventie Gay-Straight Alliances heeft dan ook bijgedragen aan de onderbouwing van de visie van de hele organisatie. Geert-Jan Edelenbosch (COC Nederland): ‘Als belangenorganisatie werken wij veelal vanuit idealen en visie. De omslag in denken heeft de ogen geopend, ook breder in de organisatie. De feedback die we in het traject van Movisie kregen was hiervoor heel waardevol. Het is een andere manier van werken dan wij gewend zijn, maar het maakt je aanpak en de organisatie sterker’.

Onderzoek naar LHBT-interventies

Vorig jaar heeft Movisie onderzocht welke interventies er in Nederland gebruikt worden op het gebied van LHBT-emancipatie. Er zijn veel interventies beschikbaar, maar er is meer onderzoek nodig naar of en hoe de interventies hun doel bereiken. Geert-Jan Edelenbosch zou graag zien dat er meer LHBT-interventies in de databank worden opgenomen en een dergelijk kwaliteitsverbeteringstraject aangaan. Volgens hem is het een waardevol traject geweest en levert deze ontwikkeling hopelijk ook verdere verspreiding op. ‘We hebben inmiddels 600 scholen bereikt met Gay-Straight Alliances. Het zou mooi zijn als de interventie bij meer organisaties ingebed raakt’. 

Download de verkenning ‘Regenboog onder de loep’ en lees de uitgebreide interventiebeschrijving van Gay-Straight Alliances. Lees meer over de interventie op www.gaystraightalliance.com.