Gebrek aan kennis bij gemeenten over nieuwe EU-migranten

artikel - 16 april 2015
Europese migranten aan het werk

Gemeenten hebben meer behoefte aan kennis over de leefsituatie van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie is het aantal EU-migranten fors toegenomen. Maar liefst zeventig procent van de gemeenten waar EU-migranten wonen, ervaart problemen met deze nieuwkomers. Gericht beleid ontbreekt echter bij een ruime meerderheid. Dat blijkt uit een grootschalige enquête onder Nederlandse gemeenten, uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Lees het volledige artikel op de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Reacties

De longstay EU migranten willen graag Nederlands leren, meer contacten met Nederlanders en hun plek vinden in onze samenleving. Door hun vaak lange werkdagen blijft er weinig tijd en energie over om hier in te investeren.
In Noord-Limburg hebben de gemeenten de handen in elkaar geslagen en werken ze samen op het gebied van verbeteren huisvesting, taalonderwijs en sociale activering.
In 2014 een succesvolle pilot uitgevoerd m.b.t. participatie cursus "kennismaken met Nederland" en in 2015 een kortdurende taalcursus gevolgd met een BBL opleiding.
Ook starten we met een maatjes "Kumpel" project en een goedendag project.
Verder is het mooi om te zien hoe ook lokaal burgerinitiatieven ontstaan om kennis te maken met Poolse wijk/dorpsbewoners.
De kracht zit in een goede samenwerking met inwoners, Poolse vertegenwoordigers, gemeenten, welzijnsorganisaties, taalaanbieders.

Dank je wel voor je reactie. En dank je wel voor je goede praktijkvoorbeeld. Het is goed om te horen hoe gemeenten in Noord-Limburg samenwerken om nieuwe EU-migranten te ondersteunen in het settelen in hun nieuwe omgeving. Uit de quickscan* van het Kennisplatform Integratie & Samenleving blijkt dat veel gemeenten nog geen gericht beleid hebben ontwikkeld voor EU-migranten. Maar ze zien het wel als hun taak te zorgen dat nieuwe migranten succesvol onderdeel kunnen worden van de lokale samenleving. Goede voorbeelden hoe andere gemeenten het doen, helpt daarbij. En het helpt daarbij de nieuwe EU-migranten.
De kracht zit inderdaad in een goede samenwerking tussen inwoners, (vertegenwoordigers van) EU-migranten, gemeenten, organisaties enz. In de tweede helft van dit jaar organiseert het Kennisplatform dialoogbijeenkomsten om al deze groepen met elkaar in discussie te laten gaan over wat er moet gebeuren en hoe dat het beste kan. Op de website van het Kennisplatform binnenkort houden we belangstellenden op de hoogte (www.kis.nl). Handig misschien om je te abonneren op de e-nieuwsbrief van het Kennisplatform, want die informeert onder meer over dergelijke bijeenkomsten. Opgeven kan via de site.

* http://www.kis.nl/artikel/gebrek-aan-kennis-bij-gemeenten-over-nieuwe-eu...

Reageer op dit artikel

4 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.