Geen hogere vergoeding voor vrijwilligers

…en andere reacties op onze vraag naar uw mening
artikel - 12 maart 2014
Afbeelding bij Geen hogere vergoeding voor vrijwilligers

Wat verdienen de professionele vrijwilliger en de actieve burger? Wat is het verschil tussen vrijwilligerswerk en een betaalde baan? En wat zijn alternatieven voor de huidige vrijwilligersvergoeding? Er werden veel reacties geplaatst op ons artikel van 6 februari over dit onderwerp.

De meest genoemde reactie op het artikel van 6 februari: vrijwilligerswerk moet vooral vrijwillig blijven en niet verward worden met betaalde arbeid. Een aantal mensen wijst in dat verband nadrukkelijk ook op de vervanging van betaalde kracht door vrijwilligers die het werk van professionals overnemen. Vrijwel niemand antwoordt positief op de vraag naar de verhoging van de vrijwilligersvergoeding. 

Creatieve beloningen

Vrijwilligerswerk mag beloond worden, maar dan in de vorm van erkenning en waardering. Een vrijwilligersfeest, een kerstgeschenk of een vrijwilligersuitje is belangrijker dan een hogere vergoeding. Toch zijn er creatieve voorstellen gedaan die het financieel aantrekkelijk maken om vrijwilligerswerk te doen. Bijvoorbeeld voor ZZP-ers: '…het aantal uren dat iemand vrijwillig werkt, optellen bij de betaalde uren en het verschil in loonbelasting kan de vrijwilliger van de belasting aftrekken.' Er is voorgesteld een heffingskorting in te voeren ter compensaties van de maatschappelijke dienstverlening. Ook het (her)invoeren van de vrijwilligerskaart waarmee vrijwilligers korting krijgen in winkels en bijvoorbeeld pretparken, is geopperd. 

Vrijwillig of professioneel?

Opvallend veel reacties gaan over vrijwilligers die hetzelfde werk doen als professionals, of zelfs in plaats van professionals. Niet alleen door de crisis en bezuinigingen, maar ook door de decentralisaties worden betaalde krachten vervangen door vrijwilligers, is een veel genoemde reactie. Mensen vragen zich af wat betaald werk onderscheidt van onbetaald of vrijwilligerswerk. Zeker als een vrijwilliger ondersteunend werkt in de kinderopvang of ouderenzorg. Of een bijdrage levert aan het economisch verkeer door het runnen van een winkel met tweedehands kleding. In de informele zorg wordt de discussie over de grenzen tussen de inzet van de betaalde en onbetaalde krachten al langer gevoerd. Het lijkt erop dat die discussie zich nu uitbreidt naar andere sectoren. Vervolgens is het nog maar een kleine stap naar een arbeidsmarktbrede discussie over dit onderscheid. Daarbij komen vragen naar voren als: 'Is betaalde arbeid belangrijker dan onbetaalde arbeid?' En 'Mag onbetaalde arbeid voorrang krijgen op betaalde arbeid met als consequentie dat meer mensen vrijwilligerswerk kunnen doen ‘in de baas z’n tijd’'. 

Tegenstelling gemeenten en UWV

Een aantal reacties verwijst naar een vreemde tegenstrijdigheid tussen hoe de overheid en het UWV omgaan met vrijwilligerswerk naast een uitkering. Daar waar de overheid het heeft over een tegensprestatie voor het behouden van de uitkering, stopt de UWV de uitkering als er sprake is van verdringing van arbeid. Of omdat het vrijwilligerswerk het vinden van betaalde arbeid in de weg staat. Ook dat kan gelden voor Fatima of Marjon, van het speeltuinvoorbeeld in het artikel van 6 februari. Wanneer een van beide een UWV uitkering heeft, kan het UWV oordelen dat hun werk voor de speeltuin, het vinden van een betaalde baan in de weg staat. In dat geval is de enige oplossing te stoppen met het vrijwilligerswerk of er een betaalde baan van maken. En dat kon de speeltuin zich niet veroorloven. 

En Fatima en Marjon dan?

Fatima en Marjon zijn met deze reacties nog niet geholpen. Zij hebben geen salaris maar willen wel beter beloond worden voor hun grote inzet. Een aantal mensen verwijst naar de op handen zijnde tegenprestatie naar vermogen. Daardoor wordt de vraag van Fatima en Marjon ook nog eens ingehaald. Door de tegenprestatie kan de bijstandsuitkering gezien worden als beloning voor de vrijwillige inzet. Maar ja, aan de andere kant geldt ook dat bijstandsgerechtigden minder vrijwilligers vergoeding mogen ontvangen: €764,- in plaats van €1500,- per jaar. Alles wat ze meer  krijgen wordt ingehouden op de uitkering.  En zo houden Fatima en Marjon het gevoel dat ze veel werk verzetten, zonder dat ze daarvoor op gepaste wijze beloond te worden.  

Oplossing voor Fatima en Marjon

De enige oplossing die voor de dames een beetje in de buurt komt, is het invoeren van het basisinkomen. Tot een bepaald bedrag is het particulier inkomen vrij van administratie te ontvangen, ongeacht de herkomst. In Zwitserland is er in 2013 een referendum over gehouden. Ook in Europa was er een burgerinitiatief voor een onvoorwaardelijk basis inkomen in Europa. Met een kwart miljoen handtekeningen in januari 2014 heeft dit initiatief het niet gehaald. Ook in Nederland  komt dit oude ideaal weer boven drijven, mede als gevolg van de discussie over tegenprestatie naar vermogen. De Basis Inkomen Partij (BIP) doet tijdens de gemeenteraadverkiezingen mee in meerdere gemeenten. Of dit de invoering van het basisinkomen dichterbij brengt, is de vraag. Helaas dus geen oplossing op korte termijn voor Fatima en Marjon.

De reacties roepen nieuwe vragen op. Wat vindt u; is betaalde arbeid belangrijker dan onbetaalde arbeid? Mag onbetaalde arbeid voorrang krijgen op betaalde arbeid, waardoor meer mensen vrijwilligerswerk doen? En hoe denkt u over het basisinkomen?