Geen plaats in de herberg

27 december 2019

Denken we vanuit het systeem of vanuit de mens? Het kerstverhaal draait ons perspectief verfrissend om.

Op 4 december 2019 verdedigde ik aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam mijn proefschrift met de titel: Anders kijken. Een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein. 
 
Ruim twaalf jaar geleden begon ik met mijn onderzoek, vanuit verwondering - en ook wel verontwaardiging - over schrijnende situaties van kwetsbare mensen, die in ons land veel leed werden aangedaan. Oudere mensen, zoals mijn oudtante Bet, kwijnden aan het eind van hun leven weg in een verpleeghuis waar zij niet wilden zijn. Dakloze asielzoekers, mannen, vrouwen en kinderen, zwierven onder erbarmelijke omstandigheden in ons land gewoon op straat. Formeel klopte het beleid en klopten de regels, maar in de dagelijkse praktijk was de toepassing daarvan voor deze mensen niet in hun voordeel. 

Het is mij gaandeweg mijn onderzoek steeds meer duidelijk geworden wat er in het sociaal domein aan de hand is. Mijn belangrijkste conclusie is dat het daarin niet de norm is om vanuit individuele situaties van mensen te denken en te handelen. Pogingen daartoe worden zelfs meewarig bekeken, omdat die blijk zouden geven van een gebrek aan overstijgend denken. We hebben het over doelgroepen (dak- en thuislozen, statushouders, verwarde personen, kwetsbare ouderen, et cetera), maar het gaat er in essentie om dat we het aandurven om fundamenteel anders te gaan kijken door vanuit het kleine (het individu, het gezin) naar het grote (het beleid, het systeem) te denken in plaats van andersom. 

Lees verder op hetgoedeleven.nl

Dit is een korte versie van een column van Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Movisie voor de bijlage ‘Het goede leven’ van het Friesch Dagblad. Deze column stond eerder in de uitgave van december.

Lees het volledige artikel