Geluk maakt gezonder

Een onderzoek naar het effect op gezondheid van activiteiten in een moedergroep

7 april 2016

Naast het goed functioneren van ons lichaam bepalen ook andere factoren de mate van gezondheid. Zo kan een sociaal netwerk en ‘support’ vanuit de directe omgeving positief bijdragen aan de gezondheid. Zes geneeskundestudenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam onderzoeken in opdracht van Movisie of ook het deelnemen aan sociale activiteiten de gezondheid verbetert.

Het onderzoek beperkt zich tot activiteiten die het verbeteren van de gezondheid als bijeffect kunnen hebben. Voor het onderzoek is contact gezocht met het Wijkpastoraat Oude Noorden (WPON) in Rotterdam. Het Oude Noorden is een diverse wijk waar mensen met uiteenlopende achtergronden en nationaliteiten wonen. De vrijwilligers van het wijkpastoraat organiseren verschillende sociale activiteiten voor mensen uit de wijk. Wekelijks komt de ‘Moedergroep’ bij elkaar om te ontbijten en iets met elkaar te doen, bijvoorbeeld koken of Nederlandse les volgen. De groep bestaat uit moeders met een minimuminkomen. De ‘moedergroep’ heeft als doel om onder meer het sociale netwerk van de vrouwen uit te breiden.

Participatie positief effect

Voorafgaand aan het praktijkonderzoek duiken de studenten in de literatuur. Eén van de bevindingen is dat participatie aan moedergroepen een positief effect heeft op de ervaren gezondheid. Dit komt doordat deze groepen een kans bieden om over ouderschap te leren, het sociale netwerk te vergroten en te verbinden met de maatschappij. Het praktijkonderzoek bestaat uit interviews met de vrouwen die deelnemen aan de Moedergoep en de vrijwilligers aan de hand van een vragenlijst. De vragen zijn gericht op het gevoel van geluk en gezondheid.

Geluksgevoel

De studenten vragen vijf vrouwen naar hun gevoel vóór de deelname aan de ‘Moedergroep’. De activiteit blijkt een enorm positief effect te hebben op geluk en gezondheid. Scoren de vrouwen vooraf gemiddeld een 6,4 voor hun geluksgevoel (op een schaal van 1 tot 10), na deelname aan de sociale activiteit is dit gestegen naar een 8,2! De vrouwen geven unaniem aan dat zij een groter sociaal netwerk hebben en over meer energie beschikken. 4 van de 5 vrouwen voelt zich meer betrokken bij de maatschappij. Daarnaast geven 2 vrouwen aan beter te slapen en meer te bewegen. Een vrouw merkt een vooruitgang in haar lichamelijke gezondheid. De algemene gevoelens na deelname zijn overwegend positiever dan voor hun deelname aan de sociale activiteit.

Volgens de moeders is de vooruitgang in geluk en gezondheid vooral toe te rekenen aan het contact met anderen

Sociaal maakt gezond

Volgens de moeders is de vooruitgang in geluk en gezondheid vooral toe te rekenen aan het contact met andere mensen. Een belangrijk gevolg hiervan is dat ze zich minder eenzaam en geïsoleerd voelen. Dit vergroot het gevoel van betrokken zijn bij de maatschappij. Het verband tussen sociaal welbevinden en gezondheid wordt door de meeste vrouwen niet direct gelegd. Toch geven de resultaten van het onderzoek dit wel weer. Zo zijn de factoren die invloed hebben op de gezondheid, zoals slapen en bewegen, wel verbeterd.

Impact vrijwilligers

Ook de vrijwilligers die de sociale activiteiten organiseren, voelen zich gelukkiger en gezonder door het contact met anderen. Het verschil is echter niet zo groot als bij de moeders. Drie van de vrijwilligers geven hun geluksgevoel vooraf een 7 en na de organisatie van de activiteiten een 7,7. Ook al ervaren de vrijwilligers de activiteiten op een andere manier dan de vrouwen, ook zij houden dus overwegend positieve gevoelens over aan de activiteiten. Dit komt ook naar voren in het literatuuronderzoek van de studenten. Ui verschillende onderzoeken blijkt dat deelname aan vrijwilligerswerk een positieve invloed heeft op de ervaren gezondheid.

Meer sociale activiteiten in de wijk

Ondanks de kleine onderzoeksgroep laat dit onderzoek zien dat sociale steun van invloed is op de ervaren gezondheid. De studenten benadrukken deze belangrijke invloed en roepen daarom op om het organiseren van sociale activiteiten in wijken of gemeenten te stimuleren.

Download het onderzoek Het effect van sociale interventies op de gezondheid van moeders (pdf).