Gemeentelijk budget mantelzorgondersteuning 2016

artikel - 29 juni 2015

Ongeveer 9 procent van het totale Wmo-budget van gemeenten kan volgend jaar besteed worden aan mantelzorgondersteuning. Dat blijkt uit een analyse van de meicirculaire gemeentefonds 2015. In dit artikel vindt u een analyse van de beschikbare bedragen voor 2016 en een overzicht van alle wetten die in 2015 en 2016 van belang zijn voor mantelzorgondersteuning.

In 2016 100 miljoen euro beschikbaar voor mantelzorg

Mantelzorg wordt niet expliciet genoemd in de meicirculaire 2015. Uit eerdere bronnen is bekend dat voor 2016 100 miljoen euro beschikbaar is voor mantelzorg (brief ‘Middelen wijkteams en informele zorg’ van staatssecretaris Van Rijn d.d. 26 juni 2014) Het totale Wmo-budget voor 2016 is, zo blijkt uit de meicirculaire, 1.138 miljoen euro. Dat betekent dat 8,79% van het Wmo-budget van 2016 ingezet kan worden voor mantelzorgondersteuning.

Richtlijn budget mantelzorgondersteuning voor uw gemeente

Om een indicatie te krijgen hoeveel budget uw gemeente in 2016 voor mantelzorg kan inzetten neemt u het bedrag van uw volledige Wmo-budget (integratie-uitkering, zie pagina’s 114 – 121 van de meicirculaire) en berekent daar 8,79 procent van. Let wel: dit bedrag geeft slechts een richtlijn. Gemeenten kunnen zelf in maatwerk bepalen hoe zij mantelzorgondersteuning vormgeven.

Overzicht relevante wetten mantelzorgondersteuning

In de nieuwe Wmo zijn middelen opgenomen ten behoeve van mantelzorgondersteuning, waaronder respijtzorg en mantelzorgwaardering. Daarnaast biedt de Wlz cliënten de mogelijkheid voor respijtzorg. In de Jeugdwet is in 2015 nog ruimte voor mantelzorgondersteuning (overgangsregeling). Vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw) hebben individuele zorgverzekeraars ondersteuningsmogelijkheden opgenomen in aanvullende verzekeringen. In de bijlage vindt u een tabel met een overzicht van alle regelingen die van toepassing zijn in 2015 en 2016.

Overzicht budgetten mantelzorgondersteuning voor gemeenten 2015-2016

Het overzicht van alle wetten die in 2015 en 2016 van belang zijn voor mantelzorgondersteuning en een toelichting vindt u in onderstaand document.
> Download Overzicht budgetten mantelzorgondersteuning voor gemeenten 2015-2016 (pdf)

Meer informatie

Wilt u als gemeente advies hoe u mantelzorgondersteuning kunt vormgeven? Neem dan contact op met Roos Scherpenzeel: r.scherpenzeel@movisie.nl, 030 789 2065.

Minicursus Mantelzorgbeleid

Werkt u bij een gemeente aan het ontwikkelen van beleid rondom informele zorg? Dan is de minicursus mantelzorgbeleid iets voor u! Tijdens deze minicursus krijgt u inzicht in waar uw gemeente staat op het gebied van mantelzorgondersteuning. Daarnaast zit de cursus vol met ontvangt u praktische tips over het vinden, versterken, verlichten en verbinden van mantelzorgers. Aan de slag met de mini-cursus!