Gemeenten, duik in die informele zorg!

artikel - 5 maart 2013
Afbeelding bij Gemeenten, duik in die informele zorg!

De decentralisaties gaan door. Hoog tijd dus voor gemeenten om goed samen te werken met vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten. Hoe u dat aanpakt? Maak gebruik van de materialen van Movisie.

Hoe werkt u samen met cliënten?

Zelfregie is het sleutelwoord als het gaat om de samenwerking met cliënten. Zelfregie bestaat uit vier elementen: eigenaarschap, eigen kracht, motivatie en contacten. Eigenaarschap staat voor het uitgangspunt dat ieder mens eigenaar is van zijn of haar eigen leven. En ook voor de keuzes die in dat leven gemaakt worden. Eigen kracht gaat over het vermogen van mensen om zelf beslissingen te nemen. Dat zit ‘m in kennis en vaardigheden, maar ook in zelfvertrouwen en in de ruimte die iemand heeft om beslissingen te nemen. Het derde element van zelfregie gaat over motivatie. Wat beweegt iemand? Dit gaat om persoonlijke waarden en zingeving. Tot slot zijn contacten belangrijk bij zelfregie. Wederkerigheid speelt hier een belangrijke rol: wat kan je betekenen voor anderen en zij voor jou? Dit gaat om het delen van zorgen, maar even goed om het meebeleven van plezier.

Aan de slag!

  • Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in? (2012)’ is een overzichtelijk boekje voor managers en professionals die meer willen weten over werken vanuit de eigen regie van de mensen die bij hen komen voor hulp of ondersteuning. Wat is zelfregie en wat houdt het in voor u als hulpverlener en voor de hulpvragers?
  • Werken vanuit zelfregie: hoe pak ik dat aan? (2012)’ is een brochure voor werkers in hulp- en dienstverlening die meer willen weten over werken vanuit de eigen regie van hulpvragers.

Hoe werkt u samen met de sociale netwerken?

Vaak willen verre familieleden, vrienden, bekenden en buurtbewoners best wat doen, maar weten niet zo goed hoe of wat. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen worden verschillende matchingssystemen gebruikt. Wederkerigheid staat hierbij centraal.

Aan de slag!

  • ´Nieuwe oogst’: factsheet die inzicht geeft in de diversiteit van buurthulpmethoden, het belang van leefstijlen bij buurthulp en de rol en houding van de begeleidende professionals. Met extra aandacht voor het fenomeen ‘vraagverlegenheid’: het achterblijven van het aantal hulpvragen bij de bereidheid van buurtgenoten om elkaar te helpen.
  • MantelScan en de bijbehorende handreiking van het Expertisecentrum Mantelzorg.
  • Een Sterk Sociaal Netwerk’ is een toolkit voor vrijwilligers die als netwerkcoach aan de slag willen en vrijwilligerscoördinatoren die met netwerkcoaches willen werken. Een methodiek waarmee je in tien stappen een cliënt helpt om zijn sociaal netwerk in kaart te brengen.

Hoe werkt u samen met mantelzorgers?

Mantelzorgers herkennen zich vaak niet in de term ‘mantelzorg’. Dat heeft alles te maken met de aard van mantelzorg: de zorg vloeit voort uit de sociale relatie. Een zoon helpt zijn dementerende vader, een vrouw zorgt voor haar echtgenoot met niet-aangeboren hersenletsel, een moeder zorgt voor haar dochter met een verstandelijke beperking. In dergelijke situaties spreken zij niet over 'mantelzorg verlenen aan een cliënt’, maar over hun vader-zoon relatie, een huwelijksrelatie of een moeder-dochter relatie. Dit vormt de kern binnen mantelzorg: voordat de zorg begon was er al een relatie. Toen er een zorgsituatie ontstond, pakte de mantelzorger die als vanzelfsprekend op. Voor het samenwerken met mantelzorgers heeft het Expertisecentrum Mantelzorg (een samenwerkingsverband van Movisie en Vilans) het SOFA-model ontwikkeld. SOFA staat voor Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen.

Aan de slag!

  • Film ‘Mantelzorg bij kleinschalig wonen’ over het samenspel in kleinschalige woonvormen voor dementerenden. In een kleinschalige woonvorm is de aanwezigheid en het belang van mantelzorgers essentieel. Zowel medewerkers als mantelzorgers willen zo goed mogelijk zorgen voor de bewoner. Een goede samenwerking is hierbij essentieel. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Deze film laat zien hoe dit binnen één locatie vorm krijgt.
  • Samenspelscan waarbij cliënten, mantelzorgers en medewerkers en andere betrokkenen kunnen aangeven wat zij in de onderlinge samenwerking graag verbeterd zouden zien. Dat gebeurt via een digitale vragenlijst.

Hoe werkt u samen met vrijwilligers?

Vrijwillig maar niet vrijblijvend, dat zijn de sleutelwoorden als het gaat om de samenwerking met vrijwilligers. Aan deze samenwerking zitten vier aspecten, ook wel WIFA genoemd: waarderen, informeren, faciliteren en afstemmen.

Aan de slag!