Gemeenten hijsen regenboogvlag op Coming-outdag, 11 oktober

4 oktober 2019

Vrij en veilig leven is het recht van iedereen. Daarom hangen gemeenten en het ministerie van OCW de regenboogvlag uit om de acceptatie van seksuele- en gender diversiteit te vieren. Ze doen dit op vrijdag 11 oktober, Coming Out dag. De regenboogvlag symboliseert dat iedereen uniek is en erbij hoort. Met het hijsen van de regenboogvlag op Coming-outdag geven gemeenten een boodschap af aan burgers, werknemers, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om open te staan voor diversiteit.

Iedereen mag zichzelf zijn en zijn eigen keuzes maken. Dit wordt gevierd op Coming-outdag. Sommige mensen vinden het belangrijk om openlijk ‘uit de kast’ te kunnen komen, anderen kiezen voor een eigen manier die rekening houdt met familie, culturele tradities, gebruiken of religie. Het één is niet beter dan het ander. Het gaat er om dat iedereen zichzelf kan zijn en doet wat goed voelt.

Activiteiten

Naast het hijsen van de vlag worden er in veel gemeenten activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn te volgen op social media via #comingoutdag2019 en #regenboogvlag2019.
Om zichtbaarheid te geven aan Coming-outdag hijst Jerzy Soetekouw, wethouder Diversiteit, de regenboogvlag bij het stadhuis van Almere. Jerzy Soetekouw: ‘Almere is - net als veel andere gemeenten -  Regenboogstad en viert ook dit jaar de Coming-Outdag. Bij ons in Almere mag iedereen zijn wie die wil zijn. We zijn een stad waar iedere Almeerder zich thuis mag voelen en zich overal geaccepteerd en gewaardeerd mag weten. Op het werk of op school, thuis in de vrije tijd, bij je vereniging of in het uitgaansleven. Dat zijn we intussen heel vanzelfsprekend gaan vinden. Tegelijkertijd is het ook nodig om aandacht te blijven vragen voor de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit: één op de vijf LHBTI’s - zowel volwassenen als jongeren - heeft te maken met scheldpartijen, pesterijen, seksueel geweld, bedreigingen, verstoting en fysiek geweld. Enkel omdat ze homo, lesbienne, biseksueel, transgender of een intersekse persoon zijn. Dat is, óók in onze stad, onacceptabel.’

Bekijk hier de veelgestelde vragen over Regenbooggemeenten en klik hier voor een overzicht van alle Regenbooggemeenten.

Regenbooggemeente

Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTI’s). Vaak wordt ook naar deze gemeenten verwezen met 'Regenboogsteden', maar een Regenbooggemeente bestaat strikt genomen natuurlijk meestal uit een of enkele steden en een aantal dorpen. Op 12 oktober 2018 hebben 53 Regenbooggemeenten een intentieverklaring getekend met het ministerie van OCW. Waarmee zij (opnieuw) de ambitie uitspreken om het thema seksuele- en genderdiversiteit zichtbaar te maken. 

 

Intentieverklaring Regenboogbeleid

53 Regenboogsteden ondertekenden in oktober 2018 de een intentieverklaring Regenboogbeleidmet minister Van Engelshoven van OCW. Deze geldt voor de periode van 2019 tot en met 2022.  Movisie adviseert gemeenten bij de invulling van Regenboogbeleid.

Lees meer over de intentieverklaring Regenboogbeleid