'Gemeenten zien mantelzorgers nog onvoldoende'

artikel - 11 mei 2015

'Het is hoog tijd dat we als gemeenten de krachten bundelen rond informele zorg.' Een interview met Sjoerd Tolsma, wethouder Súdwest-Fryslân en portefeuillehouder informele zorg in de commissie Sociaal Domein van de VNG. Movisie en de VNG ondersteunen gemeenten hierbij.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van informele zorg. Maar om hoeveel mensen gaat het, hoe kunnen we de regie en positie van mantelzorgers versterken en soms hun werk verlichten? Vragen waar wethouder Sjoerd Tolsma graag een antwoord op wil hebben. 'Ik heb altijd geweten dat vrijwilligerswerk en informele zorg belangrijk zijn. Maar ik ben me ervan bewust geworden dat veel meer mensen mantelzorg bieden dan wij weten. Mantelzorgers zijn nog onvoldoende in beeld bij de gemeente. En hoe kun je er dan beleid op maken? We hebben als gemeente een redelijk budget voor het ondersteunen van de informele zorg: 480.000 euro per jaar. Dat geld kunnen we goed gebruiken voor de bekende 4 V’s: het vinden, versterken, verlichten en verbinden van mantelzorgers.'

Gigantisch zwaar

Tolsma roept alle gemeenten op om elkaar op dit punt te informeren. 'Laten we onze kennis delen en elkaar helpen om goed beleid te maken. Dat begint met het vinden van mantelzorgers, de eerste V. Binnen onze gemeente nodigen we mantelzorgers nu bijvoorbeeld uit voor het keukentafelgesprek. Dat is één van de manieren om ze in beeld te krijgen. Vervolgens gaat het erom hoe je ze kunt versterken en eventueel verlichten met praktische hulp of advies. Er zijn groepen mantelzorgers, zoals mensen met een dementerende partner, waar heel veel op af komt. Die mantelzorg is gigantisch zwaar. We weten dat negentig procent van de mantelzorgers het moeilijk vindt om toe te geven dat de zorg zwaar is. We weten ook dat we daar als gemeente verantwoordelijk voor zijn. In de gemeente Súdwest-Fryslân hebben we respijtzorg ingekocht, vervangende mantelzorg. Mantelzorgers kunnen daar gebruik van maken als de zorg te zwaar wordt. Maar we gaan ook de sociale netwerken versterken en de steunpunten mantelzorg goed toerusten.'

'Als gemeente zijn we regisseur als het gaat om de samenwerking tussen formele en informele zorg'

Gebiedsteams

Wat zijn de ervaringen van gemeenten met ondersteuning van de informele zorg? Tolsma inventariseert dit nu vanuit de VNG. 'Ik wil dat we van elkaar weten wie wat doet. Nu is het tijd om de krachten te bundelen. Komende jaren zal de informele zorg alleen maar toenemen.' Over vijf jaar hoopt hij dat Nederlandse gemeenten het grootste deel van alle mantelzorgers in beeld hebben, zeker de mensen die zware mantelzorg verrichten. 'Ik wil dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat ze in de gemeente terecht kunnen bij gebiedsteams, dus in hun eigen wijk. Dat ze een beroep kunnen doen op respijtzorg. Over vijf jaar wil ik ook dat er op een soepele manier wordt samengewerkt tussen de formele en informele zorg. Dat is de V van verbinden. Als gemeente zijn we regisseur als het gaat om de samenwerking tussen formele en informele zorg. Die taak neem ik serieus.'

Wat doet Movisie?

Movisie gemeenten handvatten voor het maken en uitvoeren van beleid. De notitie Mantelzorgondersteuning is de basis. Aandachtspunten voor lokaal beleid vormt hiervoor de basis. Speciaal voor de sociale wijkteams die de samenwerking met de informele zorg willen versterken, biedt Movisie advies aan gemeenten en wijkteams en deskundigheidsbevordering aan de teams.

 

Dit artikel verscheen eerder in MOVISIES de relatiekrant van Movisie. Meld u ook aan!

Minicursus Mantelzorgbeleid

Werkt u bij een gemeente aan het ontwikkelen van beleid rondom informele zorg? Dan is de minicursus mantelzorgbeleid iets voor u! Tijdens deze minicursus krijgt u inzicht in waar uw gemeente staat op het gebied van mantelzorgondersteuning. Daarnaast zit de cursus vol met ontvangt u praktische tips over het vinden, versterken, verlichten en verbinden van mantelzorgers. Aan de slag met de mini-cursus!