Gemeenteraadsverkiezingen: LHBTI-stem factor van betekenis

Op 14, 15, 16 maart gaat Nederland weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo’n 4 tot 7 procent van de inwoners identificeert zich als lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en/of intersekse (LHBTI) inwoner en daarmee is de LHBTI-stem zeker een factor van betekenis. Inmiddels werkt COC Nederland aan hun kieswijzer Rainbowvote om kiezers te informeren.

De aandacht voor lesbische, homoseksuele, bi, transgender en intersekse (LHBTI) inwoners in gemeentelijk beleid is nog steeds nodig, maar niet vanzelfsprekend. Daarom is de periode rondom gemeenteraadsverkiezingen altijd erg belangrijk voor mensen die baat en belang hebben bij lokaal LHBTI-beleid. Uit onderzoek blijkt dat LHBTI-kwesties voor een groot deel van hen een rol spelen bij het bepalen van hun keuze in het stemhokje. De LHBTI-stem is dan ook een factor van betekenis.

Lokaal LHBTI-beleid: waarom?

Waarom is het zo belangrijk om in een gemeente aandacht te besteden aan LHBTI-inwoners? Ten eerste omdat de LHBTI-gemeenschap een grote groep inwoners betreft, zo’n 4 tot 7 procent van het totaal aantal inwoners. Ten tweede heeft de gemeente de wettelijke plicht om discriminatie, uitsluiting en onwenselijk gedrag tegen te gaan, om werkgelegenheid te stimuleren en om sociale veiligheid te garanderen. Hoewel seksuele en genderdiversiteit steeds meer geaccepteerd lijken, is er nog vaak sprake van schijntolerantie. Het is lang niet voor iedereen makkelijk en vanzelfsprekend om veilig zichzelf te zijn, hier open over te zijn en te participeren.

Kieswijzer Rainbowvote

De regionale COC’s en COC Nederland informeren kiezers via de speciale kieswijzer Rainbowvote met standpunten over LHBTI-onderwerpen en regenboogkandidaten van politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zo kunnen mensen die LHBTI-kwesties belangrijk vinden bij de verkiezingen een goed geïnformeerde een keuze maken. 

Partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen kunnen op Rainbowvote onder meer aangeven hoe ze zich de komende tijd gaan inzetten voor de regenbooggemeenschap, op welke wijze ze dat de afgelopen periode hebben gedaan en welke resultaten ze hebben geboekt. Ook kunnen partijen reageren op een serie stellingen over gemeentelijk LHBTI-beleid. Ten slotte kunnen ze ‘Regenboogkandidaten’ op hun lijst onder de aandacht te brengen. Partijen die willen meedoen kunnen daartoe een formulier downloaden en voor 1 februari a.s. retourneren aan info@rainbowvote.nu

Kieswijzer Rainbowvote wordt naar verwachting in februari gelanceerd met de informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook Movisie leverde een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van deze kieswijzer.

Bekijk de kieswijzer

Lokaal LHBTI-beleid: wat kun je doen?

In een gemeente kun je op diverse beleidsterreinen en thema’s specifieke aandacht besteden aan LHBTI-inwoners, zoals veiligheid, onderwijs, zorg en welzijn, werk, participatie en sport. Voor het ontwikkelen van LHBTI-beleid dat goed aansluit bij de lokale situatie is het belangrijk om dit samen met LHBTI-inwoners en organisaties stapsgewijs vorm te geven. Voor meer informatie over het ontwikkelen en uitvoeren van LHBTI-beleid in uw eigen gemeente, of het bestaande diversiteits- of inclusiebeleid uit te breiden verwijzen we u graag naar onze Regenbooggids voor gemeenten.


De regenbooggids 2021