‘Gers met Geld’ coacht je financieel wijzer

Terugblik werkbezoek aan Gers met Geld

10 augustus 2021

Gers met Geld traint Rotterdammers met en zonder schulden op weg naar financiële zelfredzaamheid. Collega's van het Expertisepunt Basisvaardigheden gingen – online – op werkbezoek bij dit bijzondere project van Buurtwerk en Kwadraad.

Gers, betekent in het Rotterdamse dialect goed, cool, leuk. Gers met Geld betekent dus Goed met Geld. Bron: gers - de betekenis volgens Woordenboek van Populair Taalgebruik (ensie.nl)

Gers met Geld onderscheidt vier onderdelen van financiële zelfredzaamheid:

  • Zorgen voor voldoende inkomsten
  • Het organiseren van je geldzaken
  • Verstandig besteden
  • Voorbereid zijn.

Jason de Vogel, trajectcoach bij Gers met Geld, licht toe: 'Deze onderdelen versterken de deelnemers tijdens hun leerpad. Er is aandacht voor stress, motivatie, taal- en rekenvaardigheden en leren door te doen.'

Jason de Vogel

Jason de Vogel

Training Goed met Post - Docent en deelnemer aan het woord

De training Goed met Post kan onderdeel zijn van het leerpad. Gers met Geld werkt voor deze en andere taaltrainingen samen met Stichting Mano. In deze training krijg je tips hoe je met belangrijke brieven om kan gaan en oefen je daarmee.

We spreken met Marion Slot, vrijwillig docent bij Stichting Mano en Stephany Rafaël die een traject bij Gers met Geld heeft doorlopen en deze training heeft gevolgd.

Wat was je verwachting van de training Goed met post en wat heb je eraan gehad?

Stephany: ‘Ik ontving een werkboek van Gers met Geld om huiswerk in te maken. Zo leerde ik dat het niet uitmaakt hoe oud je bent, je kan altijd leren. Eerst dacht ik dat het te makkelijk voor me was, ik kan gewoon Nederlands en er waren mensen bij die dat nog niet goed konden. Toch ben ik gebleven omdat ik alsnog iets nieuws leerde en je merkt dat je niet de enige bent. De andere deelnemers zitten in hetzelfde schuitje. Wat ik vooral heb geleerd: begin niet meteen met lezen als je een brief openmaakt. Kijk eerst waar de brief vandaan komt en wat die inhoudt. Ik dacht vaak ‘wat moet ik nu weer betalen’, terwijl ik soms juist geld krijg. Eerder maakte ik de post niet eens open. Dan schrok ik al van het logo. Nu kijk ik eerst, wat is het en waar is het van? Soms heb ik nog een vraag en neem ik contact op. Bijvoorbeeld door het servicenummer van de gemeente te bellen.’

Stephany Rafaël

Stephany Rafaël

Rafaël heeft een eindevaluatie bij Gers met Geld gehad en is nu bezig met een plan van aanpak om haar schuldhulpverleningstraject bij de Kredietbank af te ronden. Na deelname blijft er contact met haar coach. ‘Ik kan altijd een Whatsapp sturen en vragen stellen. Of ik ga naar het Huis van de wijk.’

Wat kom je als docent vaak tegen in de cursus?

Marion: ‘Begrijpend lezen. Ik merk dat cursisten links bovenaan beginnen en dan doorgaan. In de lessen lezen we niet, maar kijken we. Zo krijg je een frisse kijk op de brief. Brieven kunnen natuurlijk ook beter en in eenvoudiger Nederlands geschreven worden. Het helpt om het lezen van de brief te verdelen in stapjes. Ik merk dat cursisten hier voordeel van hebben. Het is interessant om een soort terugkombijeenkomst te organiseren. Er vallen altijd mensen af. Ik wil de cursisten graag nog een keer zien en bespreken of ze iets hebben geleerd en wat ze nu anders doen.

We oefenen in de training ook met percentages, wanneer kies je een product met korting en wanneer niet? Er was iemand in de groep die alle percentages goed had. Zij vertelde dat haar zoon haar had geleerd via de telefoon korting te berekenen.'

Wat gebeurt er nadat een deelnemer een training heeft gevolgd?

Elledie Sedoc, trajectcoach bij Gers met Geld: ‘Mensen voelen na de training dat ze niet de enige zijn. Ze durven en kunnen meer hulp vragen. Als trajectcoach bespreek je wat iemand verder nodig heeft om zijn financiën te regelen. Hoe pak je dat aan? Wat doe je zelf en aan wie vraag je hulp? Wat ga je nu doen als je een brief niet begrijpt? Hoe ga je om met een kwijtschelding? Welke organisaties zijn er in jouw omgeving om hulp te krijgen bij jouw vraagstukken? Het leerpad duurt zes tot negen maanden. Als iemand daar niet genoeg aan heeft kijken we welke organisatie het kan overnemen. Wij zorgen ervoor dat mensen zijn aangesloten bij het wijknetwerk.'

De Vogel: ‘Onze rol is anders dan een hulp- of dienstverlener. Wij proberen motivatie aan te wakkeren en vaardigheden te verbeteren. De verantwoordelijkheid ligt bij de persoon zelf. In hoeverre ben je bereid om zelf hulp te vragen nadat je je leerpad bij Gers met Geld hebt afgerond?’

Gers met Geld leerpad

Leerpad voor deelnemers aan Gers met Geld

Er zijn ook mensen met schulden die bijna geen Nederlands kunnen of niet kunnen leren. Hoe gaan jullie daarmee om?

Sedoc: ‘Soms is het taalniveau zo beperkt dat wij als Gers met Geld niet direct aan de slag kunnen. Soms verwijzen we dan direct door naar taallessen en kan iemand later terugkomen. Ik heb een meneer gecoacht die de Nederlandse taal niet kon leren. Wij hebben hem toen aangemeld bij Budgetmaatjes in Rotterdam en een tolk geregeld. Het is vanuit Gers met Geld juist de bedoeling dat mensen meegenomen worden in de stappen, en het daardoor daarna zelf kunnen. Jezelf kunnen redden is ook: weten dat je daar en daar terecht kunt als je een brief krijg die je niet begrijpt. Het kost wat meer moeite, maar we komen eruit.’

Deelnemer aan het werkbezoek die schuldhulpverlener is: ‘Voor langere gesprekken is een tolk aanwezig bij onze gesprekken maar wat doe ik als ik een korte vraag heb? Ik wil bijvoorbeeld toestemming van mijn deelnemer om gegevens te delen met een andere organisatie. Dan probeer ik een telefonische tolk in te schakelen maar soms nemen mensen niet op. Het kost zo veel tijd om een kleine vraag te stellen. Hoe goed werkt Google Translate? Maken jullie daar gebruik van?’

Sedoc: ‘Voor deelnemers is Google Translate heel fijn. Je moet kort en bondig uitleggen wat je bedoelt. Wat je kan doen is de vraag via Whatsapp stellen. Dan kan de deelnemer het voor zichzelf vertalen.’

De Vogel: ‘Het netwerk speelt hierin een belangrijke rol. Je kunt een driehoek van communicatie creëren. Wij hebben snel contact met iemand uit het eigen netwerk die een soort mentorrol kan vervullen. Deze mentor kan meegaan naar vraagloketten van instanties en zowel de rol van mentor als tolk vervullen.’

Sedoc: ‘Als iemand in eerste instantie zijn kind als tolk meeneemt, kijk je samen naar wie er in zijn netwerk nog meer aanwezig is die die rol kan overnemen.’

Rafaël: ‘Ik heb geen mentor of tolk nodig, maar als ik tegen een muur aan loop, ga ik naar mijn vader. Het is fijn om iemand in de buurt te hebben.’

Tolken in de schuldhulpverlening

Petra Gerritsen, juridisch adviseur bij Stimulansz: ‘Voor zover wij weten, zijn er op dit moment geen regels voor het gebruik van tolken in de schuldhulpverlening. In de landelijke Recofa richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen is hierover bijvoorbeeld ook niets geregeld. In situaties waarin schuldsanering aan de orde is lijkt het mij een onwenselijke, want belastende, situatie wanneer kinderen tolken voor hun familie. Het inschakelen van een professionele tolk verhoogt op zijn minst de kwaliteit van de geleverde bijstand.’

Of de schuldhulpverlenende organisatie een tolk inschakelt verschilt per gemeente. In Den Haag staat er als voorwaarde bij een adviesgesprek schuldhulpverlening bij de gemeente: ‘U neemt zelf een tolk mee, als u geen Nederlands spreekt.’ In Groningen zorgt de gemeente bij een schuldregelingstraject voor een tolk als dat nodig is. Wsnp (wet schuldsanering natuurlijke personen)-bewindvoerders hebben recht op een gesubsidieerde tolk, dat gebeurt via GlobalTalk.
 

Deelnemer: ‘Soms houden mensen zelf een situatie in stand. Dan zeggen ze: “Ik kan niet minder geld uitgeven, want ik moet mijn kleinkinderen geld geven voor hun verjaardag.” Hoe gaat Gers met Geld hiermee om?’

Sedoc: ‘Waar het om gaat is dat mensen zelf het belang of de noodzaak zien om iets te veranderen. Je vraagt mensen wat zij zelf belangrijk vinden. Geld voor de kleinkinderen of geld voor boodschappen. Ik laat mensen nadenken over andere mogelijkheden. Hetzelfde doet zich voor als het gaat om geld sturen naar familie naar het buitenland. Ik oordeel hier niet over. Als je inzichtelijk maakt: dit is wat je per week kunt besteden, hoeveel kun je dan sturen zonder dat je zelf in de problemen komt?’

Stephany: ‘Er flink bovenop zitten helpt niet. Je hebt vaak eigen gewoontes, het kost tijd om deze aan te passen. Ik houd een kasboek bij, daarin voer ik in wat ik wil overhouden om te sparen. Je moet zelf uitvinden wat werkt voor jou.’

Het volgende werkbezoek van het Expertisepunt Basisvaardigheden is op woensdag 1 september bij FutureLab50+. Werkzoekenden worden in dit programma getraind op digitale vaardigheden. Meld je nu aan!