‘Gezinnen die in armoede leven hebben vooral behoefte aan rust’

28 januari 2021

De aandacht voor armoede in Nederland groeit, maar de problemen die deze doelgroep ervaart zijn al decennialang hetzelfde. De Tintengroep en Movisie onderzochten de aanpak van armoede in Noord-Nederland. 'Alles draait om een goede samenwerking en inzet.'

Zo’n 14.000 gezinnen leven in armoede in het veenkoloniale gebied in Groningen en Drenthe. Waar de een door pech in deze situatie is beland, is er bij anderen sprake van intergenerationele armoede, doorgegeven naar de volgende generatie. Dat beide groepen moeite hebben bij het vinden van een uitweg, is een bekend gegeven.

Ervaringsdeskundigen

Het onderzoek van Radboud Engbersen van Movisie en onderzoeker Jurriaan Omlo, in opdracht van de Tintengroep, richt zich onder meer op de vraag wat sociaal werkers kunnen doen voor mensen die in armoede leven of daarin dreigen te belanden. Naast een theoretisch onderzoek zijn er gesprekken geweest met 18 sociaal werkers, acht ervaringsdeskundigen, acht experts uit de regio, drie bestuurders en een onderzoeker, is een studie gedaan naar praktijkervaringen en inzichten van professionals binnen het werkveld.

Gevolg of reactie

Armoede komt nooit alleen, aldus Johan Brongers, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Tintengroep. ‘Als je naar bestaande onderzoeken kijkt over dit onderwerp, dan zie je dat armoede bij andere problemen hoort. Het is ergens het gevolg van, of een reactie ergens op. Dat kan zijn omdat iemand problemen heeft met huisvesting of het verlies van werk, maar ook door onvoldoende zelfvertrouwen of vertrouwen in de samenleving. En soms is het gewoon door pech.’ In de voormalige Veenkoloniën (zuid-Groningen, Noord-Drenthe) is er sprake van langdurige armoede in meerdere generaties.

Kapitaalvormen

De onderzoekers hebben als basis vijf kapitaalvormen gebruikt om de problemen te specificeren, een ordening die de wetenschap ook gebruikt. Het gaat om mentaal, pedagogisch, sociaal, cultureel en economisch kapitaal. Het onderzoek heeft als centrale vraag: welke rol kunnen sociaal werkers vervullen voor personen die zich in armoede bevinden of daarin dreigen te belanden?

Stabiliseren

Een van de conclusies is dat het wel degelijk mogelijk is om aan situaties van armoede te ontsnappen, door het aanreiken van een of enkele hulp- en kapitaalbronnen. Bijvoorbeeld door mentale hulp, pedagogische ondersteuning, sociale middelen, culturele interventies en het versterken van de economische situatie. Het is een vraagstuk dat vraagt om een langdurige inzet.

Lees verder op Zorg+Welzijn

Dit is een verkorte versie van het artikel dat eerder op Zorg+Welzijn verscheen. Lees hier het volledige artikel.