Herhaalde oproep: aanbieders van (arbeidsmatige) dagbesteding

Voor onderzoek naar doorstroming in de participatieketen

24 juni 2020

Over hoe het landelijk zit met dagbesteding, gefinancierd vanuit de Wmo en de Wlz, is nog weinig bekend. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben Stimulansz en Movisie gevraagd om landelijk onderzoek te doen. Wij kijken naar factoren die van invloed zijn op de doorstroming van dagbesteding (begeleiding groep) naar een vorm van werk.

Opnieuw uitgezet: Wil je meedoen aan ons onderzoek naar doorstroming in de participatieketen? Bied jij daarnaast (arbeidsmatige) dagbesteding aan en heb je hier goed zicht op? Vul dan de vragenlijst in.

Wat is het doel van het onderzoek?

Over hoe het landelijk zit met dagbesteding, gefinancierd vanuit de Wmo en de Wlz, is nog weinig bekend. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben ons gevraagd om landelijk onderzoek te doen. Wij kijken naar factoren die van invloed zijn op de doorstroming van dagbesteding (begeleiding groep) naar een vorm van werk.

Dit onderzoek is onderdeel van het landelijke project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’. Simpel Switchen streeft ernaar dat het voor een kwetsbare groep mensen makkelijker en veiliger wordt om de stap naar een vorm van werk te zetten. Of om terug te vallen op dagbesteding als werk (tijdelijk) te veel vraagt.

Waar gaat de vragenlijst over?

Dagbesteding als term is de laatste jaren in ontwikkeling. Vaak wordt dit ook anders genoemd: daginvulling, waardevol werk, werk, begeleiding etc.  De vragenlijst gaat over de praktijk van dagbesteding. Wij kijken naar de wijze waarop ingezet wordt op de ontwikkeling van de (potentiële) capaciteit van degenen in de dagbesteding. Daarnaast willen we ook weten hoeveel mensen gebruik maken van de dagbesteding, hoe de financiering in elkaar zit en hoe gemeenten inkopen.

Let op! Lees eerst de toelichting op de vragenlijst (onder aan dit artikel).

Naar de vragenlijst

Heb jij vanuit jouw werk goed zicht op dagbesteding als geheel en op vormen van arbeidsmatige dagbesteding in het bijzonder, dan vragen we je om aan het onderzoek mee te werken. Als er in jouw organisatie meerdere locaties met dagbesteding zijn, wil je deze uitnodiging dan ook aan hen doorsturen?

Resultaten onderzoek

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om belemmeringen in de wet- en regelgeving te ondervangen. Verder willen de ministeries gemeenten ondersteunen bij de ontwikkelingen in de praktijk. Wij hopen dat je tijd wilt vrijmaken om aan dit belangrijke onderzoek mee te werken. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 30 minuten.

Contact

Heb je vragen over het onderzoek? Neem contact op met Marjet van Houten.

Toelichting

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?
Deze vragenlijst is bedoeld voor aanbieders van dagbesteding die goed zicht hebben op de dagbesteding. Het is belangrijk dat de invuller dicht genoeg bij de uitvoering staat, omdat we ook graag willen weten wat de potentiële capaciteiten van mensen in dagbesteding zijn. Tegelijkertijd heeft de invuller informatie nodig over de afspraken met gemeenten en inzicht in de cijfers (zie kopje cijfers).

Biedt jouw organisatie op meerdere locaties of vestigingen dagbesteding aan?
Als jouw organisatie op meerdere locaties dagbesteding aanbiedt, dan vragen we je om de vragenlijst onder deze locaties te verspreiden. Locaties vullen de vragenlijst dan voor de eigen locatie in.   

Welke cijfers vragen we?
De cijfers die we vragen hebben betrekking op 2018. We stellen onder andere vragen over:

  • Aantal dagdelen en mensen
  • Kosten van dagbesteding
  • De in- en uitstroom van de dagbesteding

Deze cijfers krijgen we het liefst uitgesplitst naar Wmo en Wlz. Mocht je daar niet over beschikken, dan kun je ook het totaal invullen. Mocht je geen cijfers hebben, dan is het mogelijk om deze vragen over te slaan.

De vragenlijst moet in één keer ingevuld worden. Het is niet mogelijk om de vragenlijst af te sluiten en op een later moment weer verder te gaan. Je kunt de vragenlijst wel even open laten staan. Je kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk 14 juli.

Naar de vragenlijst