Gezocht: buurt- en vrijwilligersinitiatieven die in gesprek willen over de aanpak van discriminatie

Als vrijwilliger bij een burgerinitiatief ben je iemand die betrokken is bij mensen. Je wil er graag voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Uitsluiting, vooroordelen en discriminatie op grond van bijvoorbeeld beperking, herkomst, geloof en seksuele oriëntatie wil je waarschijnlijk zo goed mogelijk voorkomen. Maar dat kan soms lastig zijn. Doe mee aan het nieuwe onderzoek van Movisie om discriminatie in de wijk aan te pakken.

In 2022 deed Movisie een verkenning naar discriminatie in de sociale basis. Hieruit bleek dat de meeste discriminatie bij mensen thuis of in de wijk werd gesignaleerd: zelfs 71 procent zag andere mensen in de wijk gediscrimineerd worden. Dit jaar willen we meer kennis verzamelen en handvatten ontwikkelen met en voor de praktijk om discriminatie aan te pakken.

Graag komen we in contact met buurt- en vrijwilligersinitiatieven die hiermee bezig zijn of er ideeën over hebben. Hoe speelt discriminatie binnen buurt- en vrijwilligersinitiatieven? Wat is er nodig om dit te verminderen, welke behoeften zijn er? Het doel is om de gezamenlijke ervaringskennis en professionele kennis toegankelijk te maken voor het hele veld.

Dus, ben jij vrijwilliger in de buurt of werk je voor een buurtinitiatief? En ben je bezig met discriminatie aanpakken of heb je ideeën over hoe dit verbeterd zou kunnen worden? Meld je dan aan voor een gesprek hierover. Het duurt maximaal 1 uur en kan zowel digitaal als live plaatsvinden. Als dank ontvang je een cadeaubon van 25 euro. Jouw informatie helpt andere buurt- en vrijwilligersinitiatieven met de aanpak van discriminatie in buurten en wijken. Om samen een omgeving te creëren waarin iedereen zich thuis voelt.

Praktische informatie

  • Er vindt een gesprek plaats van maximaal 1 uur.    
  • Het gesprek is digitaal of live.  
  • Het gesprek is met één of meerdere personen.
  • Het is geheel anoniem, je antwoorden zullen niet te herleiden zijn.
  • Als dank ontvang je een cadeaubon van 25 euro.

Meld je aan

Meld je aan door te mailen naar Joke Martens (j.martens@movisie.nl).

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit project? Neem contact op met René Broekroelofs via r.broekroelofs@movisie.nl