Gezocht: gemeenten die werk willen maken van Thuis in de wijk

artikel - 8 december 2017

Hoe zorg je er als gemeente voor dat iedereen zich thuis voelt in de wijk? Ook de mensen die kwetsbaarder zijn? Movisie ondersteunt het komende jaar gemeenten die hiermee aan de slag willen. Gemeenten die interesse hebben, kunnen zich aanmelden. Anne-Marie van Bergen en Hilde van Xanten leggen uit wat de bedoeling is.

Waarom dit traject?

Anne-Marie: ‘Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Maar dan moet de wijk wel veilig en inclusief zijn. Dat vraagt niet alleen iets van de mensen om wie het gaat, maar van iedereen die in de wijk een rol speelt.’ Hilde vult aan: ‘Het gaat dus niet alleen om de uitvoering door welzijns- en zorgorganisaties, maar ook om woningcorporaties, kerken, verenigingen en ondernemers. Hoe kunnen wijkwinkeliers bijvoorbeeld toegankelijker worden? Staan zij open voor iemand die stage wil lopen? Hoe kun je dat als gemeente nu voor elkaar krijgen?

En over welke mensen gaat het dan?

Hilde: ‘Je kunt denken aan mensen met een GGZ-achtergrond, ouderen met regieverlies en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Eigenlijk iedereen die soms wat extra ondersteuning nodig heeft om goed mee te kunnen doen.’

En waarom hebben gemeenten ondersteuning nodig?

Anne-Marie: “We zien dat het een opgave is om dit als gemeente te stimuleren. Je hebt er als gemeente echt iets in te doen, want het gaat verder dan inkopen. Met een vinkje zetten als je faciliteiten hebt geregeld, kom je er niet. Als gemeente moet je het voorbeeld geven en het gesprek op gang brengen. Dat kan het beste gebeuren in co-creatie, met mensen om wie het gaat en met organisaties die in de wijk actief zijn.’

Waar zit vooral de moeilijkheid?

Anne-Marie: ‘Het is zo lastig, omdat heel veel partijen uit hun comfortzone moet komen. Je moet meer samenwerken en over huidige grenzen van financiering en regelgeving heen kunnen stappen. Hilde: ‘Je moet misschien zelfs wel toe naar een andere financiële verdeling. Wie weet komt er wel naar voren dat er meer geld naar vrijwilligerswerk zou moeten bijvoorbeeld. Je zit dus met allerlei gevoeligheden en belangen, die je niet altijd meteen kunt tackelen.’

Hoe gaat Movisie helpen?

Anne-Marie: ‘Er zijn allerlei wetenschappelijke inzichten over hoe het beter kan. Die zijn alleen nog niet allemaal gemeengoed. Ook over wat werkt en niet werkt in de praktijk is al best wat bekend. In ons traject gaan we lokale praktijken hiermee ondersteunen. Samen lerend doen wat werkt, is daarbij het uitgangspunt. Er is geen blauwdruk, dus we zullen inzichten die er zijn in de praktijk toetsen en vertalen naar wat er past bij de lokale omstandigheden en de mensen die het moeten doen.’

Wat levert het gemeenten op

Hilde: ‘Je krijgt inzicht in welke partijen actiever kunnen worden, waar knelpunten liggen en je kunt de eerste stappen zetten naar een inclusieve en veilige wijk. Dit gaat verder dan oplossingen op het gebied van sociale voorzieningen. Misschien ontdek je wel dat er meer woningen moeten komen voor een specifieke groep mensen. Voor gemeenten kan zo’n verbetertraject ook helpen bij de verder invulling van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.’

En kan elke gemeente meedoen?

Anne-Marie: ‘We willen met elke gemeente die interesse heeft in gesprek. Het is wel heel belangrijk dat je dit echt wilt en dat je er tijd en geld voor vrij kunt maken. Er is bijvoorbeeld een projectleider nodig. Movisie verzorgt een jaar lang de procesondersteuning, we bieden kennis en advies en faciliteren uitwisseling met andere gemeenten. Als er veel aanmeldingen zijn, maken we een selectie.

Wat als je bij een sociaal wijkteam werkt?

Hilde: ‘Vind je het als sociaal wijkteam interessant en zou je dit willen? Ga dan met je gemeente in gesprek. Laat ze weten dat dit tot de mogelijkheden behoort. Het is wel echt de bedoeling dat de gemeente erachter staat.’

Meer informatie

In dit leaflet leest u meer over de verbeteringstrajecten Thuis in de Wijk. Heeft u interesse? Neem dan contact op voor een gesprek voor nadere verkenning.

Downloads
verbetertraject_thuis_in_de_wijk