Gezocht: kunst- en cultuurprojecten voor vluchtelingen

Met de toestroom van vluchtelingen naar Nederland zijn de laatste jaren ook de kunst- en cultuurprojecten voor vluchtelingen toegenomen. Veel initiatiefnemers en financiers hebben het vermoeden dat deze projecten helpen om vluchtelingen beter en sneller te laten participeren en integreren. Heb je onlangs zo’n project gedaan, zit je er middenin of zijn er plannen? Stuur dan je project in.

Samen met Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) richt Movisie zich met verkennend onderzoek op (bewezen) werkzame elementen van culturele interventies. We onderzoeken wat succesfactoren zijn, maar ook wat mogelijk belemmeringen oplevert. Daarnaast kijken we hoe deze kennis in de toekomst gebruikt kan worden voor kwaliteitsverbetering en verduurzaming. De focus ligt op projecten voor volwassen statushouders in hun nieuwe woonomgeving.De projecten moeten bijdragen aan een of meer van onderstaande doelen:

  • leren van Nederlandse gewoonten, gebruiken en rituelen in de breedste zin van het woord
  • sociaal contact vergroten in de nieuwe leefomgeving en daarmee isolement doorbreken
  • taalverwerving- en ontwikkeling
  • talentontwikkeling, eventueel gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt
Meedoen aan onderzoek
Help jij of heb jij vluchtelingen geholpen om hen beter en sneller te laten participeren en integreren middels een kunst- of cultuurproject? Of ben je dit nog van plan? Neem dan contact op met Saskia van Grinsven of Miriam Andries en stuur jouw project in.

Werkzame elementen

Werkzame elementen zijn die onderdelen van een aanpak die (in theorie) de doelen bij de doelgroep realiseren. Zij maken een bepaalde werkwijze effectief of werkzaam, en mogen niet ontbreken als een interventie in de praktijk wordt toegepast. 

Resultaten

De uitkomst van het onderzoek wordt eind van het jaar verwacht en zal in een bijeenkomst en via artikelen en online publicaties worden gedeeld op de kanalen van het LCKA en Movisie.

Opdrachtgever en financiering

Het onderzoek wordt mede gefinancierd door een subsidie van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS). De opdrachtgever is de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).