Gezocht: Veelbelovende initiatieven voor jongvolwassenen!

Welke initiatieven zijn in staat om jongvolwassenen die voor anderen buiten beeld blijven wél te bereiken? Die jongeren perspectief en praktische en doorlopende ondersteuning bieden op een plek waar ruimte is voor ontwikkeling. Herken je jouw initiatief/organisatie hierin? Dan komen we graag met je in contact.

Movisie brengt organisaties en initiatieven onder de aandacht en met elkaar in contact die jongvolwassenen met complexe vraagstukken ondersteunen. Wat zijn succesfactoren, wat zijn de ervaringen, hoe zijn ze ontstaan en hoe kunnen ze blijven bestaan?

Kennismaken en uitwisselen

In 2022 organiseerde Movisie drie bijeenkomsten waarin een aantal initiatieven voor jongvolwassenen kon kennismaken en uitwisselen. De initiatieven zijn gestart, omdat zij signaleren dat jongeren vastlopen en zien dat het anders kan. Zij bieden perspectief voor jongeren op een fysieke plek en werken veelal samen met jongeren met ervaringskennis en vrijwilligers. Daarnaast blijven ze zich als initiatief ontwikkelen.

Netwerk om te groeien 

Met de drie bijeenkomsten hebben we de aftrap gegeven voor een netwerk waar initiatieven voor jongeren elkaar kunnen leren kennen. We maken inzichtelijk wat we bereiken voor en door jongeren en hoe we dat doen. Met de partners in het netwerk ontwikkelen we een gezamenlijke denkrichting om de initiatieven die in de praktijk goed werken voor jongeren verder te laten groeien. Wil je met jouw initiatief of organisatie ook deel uitmaken van dit netwerk? Neem dan contact op met Gery Lammersen.

Voorbeelden van initiatieven uit het netwerk

WerkRaat in Doetinchem

‘WerkRaat is een leerwerkcentrum voor activering en ontwikkeling. We richten ons op jongeren en (jong)volwassenen die om diverse redenen zijn uitgevallen op school of niet de stap hebben kunnen maken naar werk. WerkRaat biedt hen de mogelijkheid hernieuwd de aansluiting te vinden. Onze locatie in het centrum van Doetinchem is laagdrempelig en goed te bereiken. Wij zijn er voor alle omliggende gemeenten. Dit zijn de Achterhoekse gemeenten, maar ook gemeenten langs de spoorlijn zoals Zevenaar en Arnhem' - Gerry Dijkstra, trajectbegeleider  

Een beweging opererend vanuit de creatieve jongerenbroedplaats SPOT! in Lelystad

‘Bij creatieve change agents zien we jongeren om hun potentie, ze komen binnen met hun idee, talent of de potentie die we in hen zien. Daar gaan we mee aan de slag, ze worden een onderdeel van een beweging en groeien binnen het project van maker naar agent. Door hen niet te benaderen vanuit hun kwetsbaarheid, maar vanuit hun kracht, ontstaat er motivatie om het eigen leven op de rit te krijgen. Zodat er een olievlek ontstaat van een beweging waarin jongeren regie over hun eigen leven krijgen en ze andere jongeren willen helpen dat op dezelfde wijze ook te krijgen' - Jakob Stolk, initiatiefnemer

Stichting De Wilde Vaart 

‘Bedoeld voor mannen en vrouwen in de leeftijd van 17 tot 55 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. We geven kansen aan mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Onze deelnemers zitten vaak zonder huisvesting, zonder financiering en met een beperkt gezond netwerk. Mensen die buiten de boot vallen, halen wij aan boord bij De Wilde Vaart. We willen mensen met mogelijkheden perspectief bieden' - Dirk de Mooij, één van de initiatiefnemers

 
Presikhaaf University in Arnhem

‘We zijn ons ervan bewust dat gelijke kansen helaas nog niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Elk kind bezit talenten en heeft het recht op ontplooiing, ongeacht hun achtergrond, het opleidingsniveau van haar of zijn ouders of hun beperkte financiële middelen. Bij Presikhaaf University zijn er voor leerlingen wel de mogelijkheden om gebruik te maken van ondersteuning bij hun huiswerk, deel te nemen aan sport activiteiten en/of hun ideeën mogelijk te maken. Presikhaaf University helpt de wijk Presikhaaf positief op de kaart te zetten door te laten zien wat voor geweldige mensen wij in de wijk hebben. Alle mogelijkheden en talenten in de wijk willen wij benutten. Bij ons mag geen enkel kind er alleen voor staan!' - Melvin Kolf, één van de initiatiefnemers