Een goede cliëntondersteuner?

Die kijkt naar de belangen van de cliënt

6 juli 2016

Het is een lonkend perspectief voor gemeenten: onafhankelijke cliëntondersteuners. Mensen die bewoners bijstaan in het contact met de gemeente, die meehelpen om alles op een rijtje te zetten en bruikbare informatie en advies geven. Toch hebben lang niet alle gemeenten dit goed geregeld. Gemeente Huizen laat zien hoe het kan. Wethouder Jannie Bakker vertelt.

‘Ik hoor wel eens van andere gemeenten dat ze onafhankelijke cliëntondersteuning bedreigend vinden. Zo zie ik dat niet. Als gemeente hebben we er net zo goed baat bij dat mensen de juiste hulp krijgen. Cliëntondersteuning is voor mij synoniem aan regieondersteuning. Ik vind het belangrijk dat mensen in het sociale domein zelf hun beslissingen kunnen nemen. En dat, als ze dat om wat voor reden dan ook niet zelf kunnen doen, er iemand is die hen daarbij kan ondersteunen.

'Het is al erg genoeg dat je bij de gemeente moet aankloppen voor hulp'

In Huizen hebben we het zo geregeld dat mensen een beroep kunnen doen op MEE of Zorgbelang als ze behoefte hebben aan een onafhankelijke cliëntondersteuner. Wij hebben voor deze organisaties gekozen omdat we daarmee zeker weten dat de cliëntondersteuning onafhankelijk is en van goede kwaliteit. Verder staat in al onze brieven standaard dat inwoners van Huizen gebruik kunnen maken van MEE of Zorgbelang als ze ondersteuning willen. Er is ook informele cliëntondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld door de ouderenbonden. Op onze website wijzen we op die organisaties, maar we financieren ze niet. Wel hebben we een tijdje terug een bijeenkomst georganiseerd voor alle informele cliëntondersteuners om elkaar te op de hoogte brengen van wie wat doet.

Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning is een opdracht voor gemeenten. Maar dat is beslist niet de enige reden waarom wij er hier in Huizen werk van maken. Ik wil als gemeente dat mensen echt geholpen worden. Zo zouden andere gemeenten daar ook over moeten denken. Een onafhankelijke cliëntondersteuner durft in een gesprek dingen te zeggen die mensen zelf soms niet durven te zeggen. Ik heb wel eens bij een gesprek gezeten waar geen onafhankelijke cliëntondersteuner bij zat. Een moeder vroeg hulp voor haar zoon, maar tijdens het gesprek ontstond het gevoel dat er meer aan de hand was, dat er een breder gesprek nodig was. Toen is voorgesteld om het gesprek nog eens over te doen maar dan samen met een cliëntondersteuner. Dat is gebeurd en na het tweede gesprek was de uitkomst anders en is er tevens hulp geregeld voor de ouders.

Mijn betrokkenheid hierbij? Ik vind het belangrijk dat mensen behandeld worden zoals ik zelf behandeld wil worden. Het is al erg genoeg dat je bij de gemeente moet aankloppen voor hulp. Het is een hele stap om te zeggen dat je het niet zelf redt. Als professional – en dat ben ik zelf ook – heb je de neiging om te denken dat mensen die een cliëntondersteuner nodig hebben anders zijn dan jijzelf. Dat is niet zo. Het kan je eigen moeder zijn. Als je je dat realiseert, wil je dat cliënten goed geholpen worden en de juiste hulp krijgen.’

Onderzoek in 29 gemeenten

Movisie en de VNG deden onderzoek naar de praktijk van cliëntondersteuning in 29 gemeenten. Het rapport bevat veel aanwijzingen voor gemeenten om onafhankelijke cliëntondersteuning te regelen, zoals:

  • Zorg dat er zowel formele als informele cliëntondersteuners in de gemeente beschikbaar zijn.
  • Wees er alert op dat cliëntondersteuners daadwerkelijk naast de cliënt staan en onafhankelijk handelen van de belangen van gemeente en zorgaanbieders.
  • Stimuleer de samenwerking tussen wijkteams en cliëntondersteuners.
  • Geef goede informatie over wat mensen wel en niet van cliëntondersteuners kunnen verwachten.
  • Waarborg kwaliteit door het regelen van deskundigheidsbevordering en werkbegeleiding voor (informele) cliëntondersteuners.

Bekijk: Onafhankelijke cliëntondersteuning - een inventarisatie van verschijningsvormen in 29 gemeenten.

Janny Bakker was wethouder in Huizen en portefeuillehouder cliëntondersteuning VNG-commissie Gezondheid en Welzijn. Dit interview verscheen in Movisies 27. Ook bij jou in de bus? Neem een gratis abonnement.