Goede én lokale samenwerking maakt het verschil

Impact Congrestival ‘Eigen(wijs)heid eerst!’

10 maart 2017

Lokaal samenwerken in zorg en welzijn is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch kunnen gemeenten, zorgorganisaties en burgers het verschil maken in de samenwerking. De nieuwe spelers worden uitgedaagd samen te werken in het organiseren van diensten en voorzieningen in buurten, wijken, dorpen en steden. Hoe kunnen deze partijen op een succesvolle manier met elkaar samenwerken?

Eind 2016 werd in het Stadhuis in Hilversum het Congrestival ‘Eigen(wijs)heid eerst!’ georganiseerd. Mantelzorgers, vrijwilligers, burgers, ambtenaren en beroepskrachten in zorg en welzijn wisselden ervaringen en ideeën uit. Het thema Lokaal Samen Zorgen stond centraal tijdens de dag. Wat is er nodig om het lokale samenspel met elkaar vorm te geven? Waar gaat samenwerking vanzelf en waar schuurt het? Door middel van speelse interactieve vormen werden bezoekers uitgedaagd om in de huid van de ander te kruipen en de verbinding met elkaar te zoeken. De inspirerende verhalen die op het Congrestival aan de orde kwamen zijn vastgelegd op video. Deze ‘eigenwijze‘ verhalen inspireren tot vervolggesprek en actie!

Het LSA was als partner betrokken bij het congres. Op de site zijn de filmpjes te bekijken. Het NOV heeft het thema grenzen aan vrijwilligerswerk samen met Humanitas verkend. Dit gebruiken zij voor het project Vrijwillig Dichtbij.

Weten wat de ander nodig heeft

Lokale samenwerking aan zorg en welzijn vereist inzet van alle partijen, zo werd duidelijk op het Congrestival. Drie quotes van de organisatoren.

  • Joost van Alkemade (NVO): “De burger weet dat hij soms dingen beter kan doen dan betaalde krachten. Als bewoners een buurthuis overnemen zijn ze soms in staat een beter programma, meer aansluiting bij de buurt en buurt beter bij betrekken. Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten en elkaars verhaal te horen. Weten wat de ander nodig heeft helpt om met elkaar tot oplossingen te komen.”
  • Roos Scherpenzeel (Movisie): “Voor professionals is het vaak een lastige stap om het werk aan een vrijwilliger over te laten. Wat daarvoor nodig is, is dat je met een open houding op avontuur gaat. De vraag is waar de professie gewenst is en waar een vrijwilliger prima zijn gang kan gaan.”
  • Marieke Koot (LSA Bewoners): “De kunst is hoe je zo goed mogelijk kunt samenwerken met andere organisaties. Daar is lef en verantwoordelijkheid voor nodig.” Vanuit gemeenten en zorgorganisaties

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u lokaal kunt samenwerken aan informele zorg? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Bekijk de infographic lokaal samenwerken