Goede ontwikkelingen rondom bekendheid cliëntondersteuning

5 augustus 2019

Cliëntondersteuning helpt inwoners passende zorg en voorzieningen te regelen. Toch weten veel cliënten en zorgprofessionals niet dat het bestaat. Landelijke cijfers duiden erop dat slechts een derde van de Nederlanders weet van het bestaan van cliëntondersteuning. Zorgvisie sprak diverse partijen, waaronder ook Movisie-adviseur Joost de Haan over de oorzaken ervan.

‘De rol van de cliëntondersteuner is breed omschreven. Dat biedt mogelijkheden, want het kan beter aansluiten bij de eigen situatie: wat is lokaal de behoefte, wat bieden we aan? In sommige gemeenten is het een functie die door de algemeen maatschappelijk werker wordt ingevuld, in andere gemeenten pakken vrijwilligers het op.’ Zegt de Haan in het interview. De Haan stelt dat er meer bekendheid moet komen onder elkaar en duidelijk worden wat ieders taak is.

In het interview spreken ook Jeroen Willemsen, onafhankelijk cliëntondersteuner Adviespunt Zorgbelang en bestuurslid van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners (BCMB), Femke Berends, van coöperatie MEE, en Koen Venekamp van Zorgverzekeraars Nederland over het onderwerp. Er wordt o.a. genoemd dat de versnippering van de cliëntondersteuning binnen de Wmo zou zorgen voor een slechtere vindbaarheid voor de cliënt. En dat door de onbekendheid bij zorgaanbieders, er niet actief gewezen zou worden op het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Het hele artikel is te lezen op zorgvisie.nl (Premium-artikel).

Het thema staat hoog op de agenda

De verschillende partijen uit het veld zeggen daarentegen goede ontwikkelingen te zien. Bijvoorbeeld dat zowel zorgkantoren als gemeenten cliënten steeds vaker wijzen op het recht van onafhankelijke cliëntondersteuning. De Haan: ‘Twee jaar geleden waren 14 gemeenten betrokken waren bij het Koplopersproject, momenteel zijn dat er 46.  Dat laat zien dat gemeenten het thema belangrijk vinden en meer bekendheid willen voor
cliëntondersteuning.’

Over het Koplopersproject

Binnen het Koploperproject zijn gemeenten aan de slag gegaan met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Movisie ondersteunt het project. Het project Koplopers Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van VWS. Lees ook het eerste jaar koplopers met inzichten en aanbevelingen uit het eerste jaar van het Koplopersproject.