Gouden mannen: kwetsbare 50+ mannen doen weer mee

Succesvolle aanpak ook inspiratie voor andere gemeenten

Het programma ‘Gouden Mannen’ is ontwikkeld door Stichting Kantara-Burg en richt zich op kwetsbare 50+ mannen in Amsterdam-West. Het gaat om mannen met een laag inkomen die geen werk (meer) hebben, niet of nauwelijks participeren in de maatschappij, zich gediscrimineerd en eenzaam voelen en een laag zelfbeeld hebben. Vaak is er sprake van GGZ-problematiek.

Wil Verschoor (Movisie): "Deze groep is voor instanties eigenlijk heel moeilijk te bereiken. Ze zitten thuis met gezondheidsklachten en doen een groot beroep op zorg- en welzijnsvoorzieningen. Met dit programma lukt het toch om ze in beweging te krijgen en daarmee hun welzijn te bevorderen. In Amsterdam wordt inmiddels intensief samengewerkt met de sociale dienst die mensen uit de doelgroep doorverwijst naar dit programma. Deze aanpak verdient het om breder ingezet te worden en is door ons beschreven in een interventie met als doel ook andere gemeenten met soortgelijke problematiek te inspireren. Daarnaast hebben we plannen om een speciale train-de-trainer workshop te ontwikkelen: Empowerment kwetsbare 50+ mannen voor beleidsmedewerkers van (andere) gemeenten, UWV's en lokale zorg- en welzijnsinstellingen".

Bekijk interventiebeschrijving

Omgaan met somberheid en stress

De deelnemers volgen een basisprogramma over taal, sociale vaardigheden, computervaardigheden en het omgaan met somberheid en stress. Aanvullend zijn er onder andere sport-, theater- of muziekactiviteiten, een cursus over vaderschap en toeleiding naar vrijwilligerswerk.

Resultaten

Door de interventie worden hogere zorgkosten (met name GGZ, maar ook huisarts, maatschappelijk werk) voorkomen. De mannen zijn gestimuleerd tot meer maatschappelijke participatie, meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Idealiter stromen de ze uiteindelijk door als vrijwilliger of in een betaalde baan. Het programma leidt tot meer zelfvertrouwen en een betere mentale en fysieke gezondheid van sociaal geïsoleerde 50+ mannen.

'Ik voel me beter door deze cursus. Ik heb een ander patroon van leven gekregen en ben uit de cirkel gekomen van zitten, dammen en kaarten. Nu weet ik dat er heel veel activiteiten zijn in de buurt waar ik woon en heb bijna elke dag wat te doen in mijn buurt. Ik voel me beter' - De heer Aydogan (63)

Richtinggevend

De interventie is voornamelijk bedoeld voor de mensen die er mee (gaan) werken: de professionals, vrijwilligers en stagiaires van lokale organisaties voor welzijn of maatschappelijke ontwikkeling. De interventie schrijft nadrukkelijk niet voor wat er van dag tot dag of van uur tot uur moet gebeuren, maar is vooral richtinggevend. De mensen die er mee werken bepalen zelf de invulling. De beschreven interventie is daarbij hun leidraad.