Grensoverschrijdend gedrag en bewustwording

Je mag nooit de houding hebben: dit gebeurt bij ons niet!
artikel - 11 maart 2014
Afbeelding bij Grensoverschrijdend gedrag en bewustwording

Grensoverschrijdend gedrag komt regelmatig voor in zorg- en onderwijsorganisaties. Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, wil bewustwording binnen de hele organisatie. Grensoverschrijdend gedrag wordt binnen het bredere thema sociale veiligheid opgepakt. Met dank aan de toolkit ‘Werken aan sociale veiligheid’. “Je mag nooit de houding hebben: dit gebeurt bij ons niet!” Hans van de Griendt, directeur bij Visio Wonen & Dagbesteding, vertelt over zijn ervaringen met grensoverschrijdend gedrag.

'Het valt me op dat zorg- of onderwijsorganisaties bij een incident vaak denken dat het bij hen niet gebeurt. Medewerkers draaien niet doelbewust weg van deze problemen, maar hebben weinig kennis over grensoverschrijdend gedrag. Wanneer blijkt dat een collega ernstig grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond, schudt de organisatie op zijn grondvesten. Een incident waarbij kwetsbare cliënten betrokken zijn, heeft enorme impact. Hoe kan het dat wij het niet gezien hebben? Schuld en schaamte, de worsteling met loyaliteitsgevoelens en het niet kunnen geloven zijn normale reacties op dit soort gebeurtenissen.'

Collega’s moeten niet schromen om op de werkvloer feedback te geven

Niet pluis gevoel serieus nemen

Van de Griendt merkt dat er behoefte is aan samenhangend beleid. Visio heeft een bewustwordingstraject ingezet met als doel: het stroomlijnen van de aanpak rondom grensoverschrijdend gedrag en bewustwording rondom sociale veiligheid. 'Het is van belang een klimaat van vertrouwen te creëren waarin collega’s elkaar aanspreken en open uitwisselen over wat ze moeilijk vinden. En dat collega’s niet schromen om feedback te geven. Als de werkvloer meer zicht krijgt op signalen en een niet pluis-gevoel serieus neemt, zijn we een stap verder.'

Ogen open en kritisch blijven

De taak van het management is volgens Van de Griendt: “De ogen openhouden en kritische vragen stellen. Medewerkers faciliteren in hun vakbekwaamheid om grensoverschrijdend gedrag te signaleren.” De gedragsdeskundige speelt een rol op afstand, mogelijk in het bundelen van de signalen. Hij ziet in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor de medewerker die het zorg- of onderwijsproces van de cliënt of leerling coördineert. Hij of zij vormt immers de centrale spil in het zorg- of onderwijsproces.

Sociale veiligheid als centraal thema

“Ik hoop dat alle betrokkenen, cliënten en personeel, er vertrouwen in gaan hebben dat de organisatie er alles aan doet om een sociaal veilige omgeving te creëren. Dat we breed kunnen zeggen: bij ons is bewustwording rondom sociale veiligheid een centraal thema waar de focus op ligt. Ik verwacht dat de kans op grensoverschrijdend gedrag daarmee kleiner wordt en dat het gesignaleerd wordt als het toch gebeurt.” 

Meer informatie

De toolkit is ontwikkeld door Movisie & Vilans i.s.m. het platform VG. Meer weten over de toolkit ‘Werken aan sociale veiligheid’: Kristin Janssens. Meer weten over de train-de-trainer en maatwerk: Wendela Wentzel. Publicatie: Werken aan sociale veiligheid in de zorg.

Dit artikel is afkomstig uit ons gratis relatieblad Movisies nr. 19 - maart 2014. Nog geen abonnee? Meld u nu aan!