Grip op preventie: nieuwe tools voor gemeenten

Via het e-magazine ‘Grip op preventie’ krijgen gemeenten toegang tot acht databases met mogelijkheden voor een effectieve lokale aanpak van gezondheidsproblemen. In dit e-magazine bieden zeven landelijke kennisinstituten nieuwe tools en inspiratie voor gemeenten om meer te sturen op preventie.

Staatssecretaris Paul Blokhuis onderstreept het belang van een effectieve inzet in een interview: ‘Kennis en onderzoek is belangrijk voor gemeenten. Je wordt er een betere bestuurder van’.

E-magazine

Welke interventies zijn effectief? Hoe kies je de juiste interventies passend in het beleid van de gemeente? Het e-magazine zoomt in op een aantal handige tools die gemeenten direct kunnen gebruiken om meer te sturen op effectieve preventie: de Toolkit Preventie in de Wijk geeft handvatten en inspiratie om invulling te geven aan een integrale aanpak van preventie in de wijk. Met de Preventiematrix krijgen gemeenten meer grip op jeugdbeleid. De Interventiewijzer sociaal en gezond laat effectieve interventies zien, die zowel sociale factoren als de gezondheid verbeteren. Met de Rekenhulp Valpreventie kunnen gemeenten berekenen wat de inzet op valpreventie hen oplevert.

Maak gebruik van erkende interventies

Erkende interventies verdienen meer bekendheid en een bredere inzet, stellen de samenwerkende landelijke kennisinstituten Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans. Vanuit het ‘Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies’ zetten zij zich in voor het gebruik van kwalitatief hoogwaardige interventies in de praktijk.

Erkende interventies zijn effectief, goed uitvoerbaar en zijn de basis voor een gebalanceerde integrale lokale aanpak van gezondheidsproblemen. Het gaat om interventies op het terrein van jeugdzorg en jeugdgezondheid, leefstijl, sport en bewegen, sociaal domein, geestelijke gezondheidszorg, ouderen, mensen met een beperking en justitiële interventies. De kennisinstituten werken samen om gemeenten te ondersteunen en slaan de brug tussen landelijke kennis en lokale behoefte en ervaringen. Samen wijzen zij gemeenten de weg in het aanbod door effectieve interventies beschikbaar te stellen in thematische databases. Het nieuwe e-magazine biedt toegang tot deze databases.

Lancering

Het e-magazine ‘Grip op preventie’ werd gelanceerd tijdens het congres ‘Samen sturen op doen wat werkt in het sociaal domein’. Dit congres vond plaats op 21 januari en werd georganiseerd  door Movisie, Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn.

Bekijk het magazine

verschillende-logo's-instituten