Groen licht voor homo's: ook in uw gemeente?

artikel - 22 augustus 2012
Afbeelding bij Groen licht voor homo's: ook in uw gemeente?

Kunnen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT's) in uw gemeente al veilig de straat op? Steeds meer gemeenten stimuleren de emancipatie van de circa één miljoen LHBT's met speciaal beleid. Dit blijkt nodig: de veiligheid op straat en in de buurt staan onder druk.

In 2011 lanceerde het ministerie van OCW het programma Lokaal LHBT-beleid. De kennis en inzichten die in dit programma worden opgedaan, kunnen u helpen om uw eigen LHBT-beleid te verbeteren.

Programma Lokaal LHBT-beleid

Gemeenten die deelnemen aan het programma Lokaal LHBT-beleid gaan actief aan de slag om hun bestaande beleid, initiatieven en activiteiten op het gebied van homo-emancipatie meer verdieping te geven. (Zie de bijlage voor de door hen ondertekende intentieverklaring.) Er doen 40 gemeenten mee aan het programma, dat loopt tot en met 2014. Dat zijn niet alleen grote gemeenten, maar ook kleinere gemeenten zoals bijvoorbeeld Hoorn, Helmond en Oss. Lokale samenwerkingsverbanden zijn bezig met de uitvoering van thema’s als:

 • veiligheid 
 • sociale acceptatie 
 • scholen 
 • zorg 
 • sport 
 • aanpak discriminatie

Coördinatie programma en verspreiding opgedane inzichten

Movisie organiseert in opdracht van het Ministerie van OCW voor de deelnemende gemeenten themabijeenkomsten, geeft advies op maat, en brengt gemeenten en kennis bij elkaar. De opgedane kennis zal bovendien breder worden verspreid, o.a. via deze website. Wilt u alvast aan de slag? Hieronder vindt u tips, adviezen en voorbeelden.

Tips om zelf LHBT-beleid op te zetten

Zet de lokale prioriteiten op papier, samen met lokale belangenorganisaties.

 • Doe eerst de Homo Beleid Test (zie bijlage) om vast te stellen wat de huidige stand van zaken omtrent LHBT-beleid binnen uw gemeente is.
 • Zorg dat homoseksualiteit aandacht krijgt bij verschillende beleidsterreinen, zoals het veiligheidsbeleid, welzijnsbeleid, onderwijsbeleid, gezondheidsbeleid en sportbeleid. 
 • Ondersteun zelforganisaties van homoseksuele groepen.
 • Stimuleer lokale organisaties om homobeleid toe te passen.
 • Laat homo’s en lesbische vrouwen deelnemen in een Wmo-raad of andere participatievormen.
 • Werk provinciaal samen bij projecten die te groot zijn voor afzonderlijke of kleine gemeenten.

Adviezen en voorbeelden

Als gemeente kunt u op verschillende manieren de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT's) stimuleren. In de Regenbooggids voor gemeenten vinden zowel gemeenten als lokale belangenorganisaties handreikingen voor de vormgeving van LHBT-emancipatiebeleid. Op terreinen als Wmo, ouderen, jongeren, migranten, veiligheid, onderwijs en sport bevat de gids concrete voorbeelden, adviezen en achtergronden. In het Overzicht koplopergemeenten en hun beleid (zie bijlage hieronder) vindt u een overzicht van activiteiten van de koplopergemeenten op het gebied van LHBT-beleid 2008 – 2011, de betrokken gemeentelijke sectoren en/of diensten en de samenwerkingspartners in de uitvoering. Last but not least: beleid op maat hoeft niet altijd geld te kosten. De Handreiking homo-emancipatie: Gratis LHBT-beleid geeft gemeenten tips voor goedkoop maar goed beleid.

 

Downloads
100323_overzicht_koplopergemeenten_en_hun_beleid
HomoBeleidTest
Intentieverklaring_lokaal_homo-emancipatiebeleid_2012-2014