‘Hand in hand lopen moet in 2017 toch kunnen’

Regenbooggemeente Roermond uitgelicht

20 juni 2017

‘Het kan niet zo zijn dat je in 2017 niet hand in hand kan lopen als LHBT’er omdat je dan lastig wordt gevallen’. Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne van gemeente Roermond spreekt haar verbazing uit. ‘In Roermond moet je kunnen zijn wie je bent. Kennelijk is het heel hard nodig dat we hier apart bij stil staan. Ik wil daar graag aan bijdragen als Regenboogstad’.

Sinds september 2016 is Roermond Regenboogstad. ‘Net zoals gemeente Weert zijn we Regenboogstad, maar krijgen hiervoor geen financiële middelen van het Ministerie van OCW. Het maakt dat we als stad creatief zijn in aandacht vragen voor inclusief denken, zonder heel veel geld uit te geven.’ Dat Roermond creatief is blijkt wel uit activiteiten als een fototentoonstelling 'Weg met de geraniums' en een fotosessie met als thema Liefde.

Meer weten? Lees de handreiking gratis LHBT-beleid

Regenboogstad: toegevoegde waarde?

De titel Regenboogstad geeft aan dat mensen in Roermond zichzelf mogen zijn. Je moet je veilig en geaccepteerd voelen als LHBT-er, als inwoner met een niet-Westerse achtergrond of beperking’, aldus wethouder Smitsmans-Burhenne. Dat Roermond dit uitstraalt doet de inwoners meer dan de wethouder denkt. ‘Inwoners van Roermond zien echt wanneer we de Regenboogvlag uithangen, terwijl ik wel eens denk: ‘Wie ziet dat nou’. Vervolgens stroomt de inbox van de wethouder vol met positieve reacties. Ze benadrukt: ‘Ik houd niet van symboolpolitiek. We moeten het wel uitleven wat het is om Regenboogstad te zijn.’

’Ik houd niet van symboolpolitiek. Je moet uitleven wat het is om Regenboogstad te zijn’.

Regenboogstad zijn uitleven

Smitsmans-Burhenne: ‘Hoe we dit doen? Roermond wil het onderwerp graag in een breder perspectief van inclusie benaderen en vraaggericht optreden. Actief, betrokken en faciliteren vanuit de vragen van inwoners.’ De wethouder bezoekt zoveel mogelijk activiteiten om ervaringen te horen van mensen. ‘Zo sprak ik laatst een docent. Hij gaf aan dat hij bang was dat hij geen gezag meer zou hebben in de klas, als bekend zou worden dat hij homo is. In gesprek met deze docent kunnen we het dan hebben over wat voor hem belangrijk is. Dichtbij de leefwereld van mensen.’

Sociaal netwerk is niet vanzelfsprekend

Voor wethouder Smitsmans-Burhenne is het belangrijk dat gemeentebeleid aansluit bij de leefwereld van inwoners. Dat dit nog lang niet altijd zo is, werd haar laatst duidelijk in een gesprek. ‘Ik sprak tijdens de Gaysoos 50+ een mevrouw. Ze gaf aan dat we als gemeente zeggen dat je je eigen netwerk moet inschakelen als je hulp nodig hebt. Maar voor (oudere) LHBT’s is dat netwerk minder vanzelfsprekend. Veel LHBT’s hebben geen kinderen. Het kan zelfs zo zijn dat er geen contact is met familie. Ze gaf aan dat ons beleid niet aansluit bij de leefwereld van LHBT’s. Dat zijn signalen waar ik iets mee moet. Deze mevrouw had concrete ideeën om beleid en leefwereld beter bij elkaar aan te sluiten. Ik heb nu contact met haar om die ideeën verder uit te werken.’

Meer weten over zorg voor LHBT-ouderen? Lees dit artikel

Roermond en haar uitdagingen

De belangrijkste opgave voor Roermond is het creëren van een actieve basis van LHBT-inwoners, die betrokken zijn en activiteiten organiseren voor alle leeftijden. Smitsmans-Burhenne: ‘We staan aan het begin van onze carrière als Regenboogstad. Maar zolang we als gemeente in gesprek gaan met mensen waar het omgaat en nieuwsgierig zijn naar hun wensen, komen we er wel.’

Inspiratie van Regenboogsteden
In Nederland zijn 47 zogenaamde Regenboogsteden die werk maken van inclusief beleid voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders. Voorheen heette dit Koplopergemeenten. Deze gemeenten vertellen over hun belangrijkste beleidsaccenten, grootste uitdagingen en mooiste mijlpalen.

Haarlem
Wethouder Jur Botter: ‘Activiteiten als een roze zaterdag kunnen als vliegwiel dienen voor allerlei activiteiten en evenementen.’

Zaanstad
Burgemeester Geke Faber: ‘Diverse doel- en leeftijdsgroepen worden benaderd, zowel gay als straight en alles wat daar tussen en naast past.’

Eindhoven
Wethouder Bianca van Kaathoven: 'Succesvolle verandering lukt met duurzame inzet van activiteiten.'

Schiedam
Wethouder Mario Stam: 'We vinden het belangrijk dat leerlingen én docenten open over seksuele diversiteit kunnen praten.'