Handboek Mens tussen de mensen overhandigd

18 april 2019

Op 4 april ontving ervaringsdeskundige Paul het handboek Mens tussen de mensen uit de handen van de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim. Paul vertelt daarbij over zijn inzet in de wijk, en de bezoekjes die hij vanuit zijn rol als ervaringsdeskundige aan eenzame mensen heeft gebracht. ‘Deze mensen komen nooit buiten en verdienen wel wat extra aandacht’.

Sinds 2014 wordt in het stadsdeel Zuid in Amsterdam ervaring opgedaan met werkende aanpakken om mensen in een extra kwetsbare positie te ondersteunen. De ervaringen en best-practices van Zuid zijn gebundeld in het handboek ‘Mens tussen de mensen’. Het handboek biedt daarmee andere buurten en gemeenten een ‘kijkje in de keuken’ en legt uit hoe de aanpak GGZ in de wijk van waarde kan zijn voor mensen in een kwetsbare positie. 

Download handboek

Succesfactoren bij de invoering

Volgens Chris van der Kroon, beleidsambtenaar Amsterdam-Zuid vertelt over de succesfactoren bij het invoeren van deze aanpak. ‘Allereerst de gelijkwaardige samenwerking tussen organisaties in de wijk: Het stadsdeel Amsterdam Zuid, ervaringsdeskundigen, zorgorganisatie GGZ InGeest/Actenz en welzijnsorganisatie Dynamo. Daarnaast onze aanpak: de nadruk lag daarbij op het aansluiten bij bestaande activiteiten en ontwikkelingen, waarbij er niet gedacht werd in protocollen.’ Van der Kroon licht enkele initiatieven toe. Zoals de ED-plaatsen waar mensen elkaar ondersteunen in herstel; de Vliegende Brigade waarin ervaringsdeskundigen mensen in een kwetsbare positie individueel ondersteunen; en de inzet van coaches Welzijn en Zorg die bijdragen aan het toegankelijk maken van voorzieningen in de wijk en de ondersteuning van welzijnswerkers en vrijwilligers bij het omgaan met de doelgroep.

Van der Kroon: 'Doel van deze aanpak is het creëren van ruimte voor participatie. Wanneer iemand zich onderdeel voelt van een buurt of wijk, en daar ook steun uit kan putten, wordt er minder beroep gedaan op zwaardere zorg.’

Wat is er nodig voor een ggz-vriendelijke wijk?

Het aanwezige publiek dacht in groepen na over de vraag wat er nodig is om tot een ggz-vriendelijke wijk te komen waarin mensen zich thuisvoelen. Enkele kernpunten:

  • Samen zijn zonder stigma’, waarbij er veel openheid en vrijheid is.
  • Leg verbindingen tussen interesses en aanbod in de wijk.
  • Het inzetten van ervaringsdeskundigen, die op veel levensgebieden kunnen ondersteunen.
  • Betrek sleutelfiguren in een wijk.
  • Verbinding tussen mensen met gemeenschappelijke interesses komt sneller van de grond.
  • Het is belangrijk te ontdekken welke drempels de deelname aan activiteiten in de wijk bemoeilijken.